TIDER
PALMSÖNDAG - STILLA VECKAN - PÅSK

25 mars
Palmsöndagen - Passionssöndagen

08.00 Högmässa med palmvigning och procession

17.00 Vesper

19.45 Completorium och Vigilia

26-28 mars
Stilla Veckan

08.15 Kommuniongudstjänst

17.00 Vesper

19.30 Stilla bön

19.45 Completorium och Vigilia

29 mars
Skärtorsdagen

18.00 Högtidlig Mässa

30 mars
Långfredagen

15.00 Långfredagsliturgi

19.00 Completorium

31 mars
Påskafton

15.00 Vesper

21.30 Påskvaka

1 april
Påskdagen

09.00 Högmässa

17.00 Vesper

19.00 Stilla bön

19.15 Completorium och Vigilia

2 april
Annandag Påsk

08.00 Högmässa

17.00 VesperBlog image


Söndagar
8.00 HÖGMÄSSA

Måndagar
8.15 Kommuniongudstjänst

Tisdagar
8.15 Mässa

Onsdagar

8.15 Kommuniongudstjänst

Torsdagar

8.15 Mässa

Fredagar
8.15 Kommuniongudstjänst

Lördagar

8.15 MässaBlog image