PÅSKENS TIDER

Skärtorsdag
18.00 Högtidlig Mässa

Långfredag
15.00 Långfredagsliturgi

Påskafton
21.30 Påskvaka

Påskdagen
9.00 Högmässa

Annandag Påsk
8.00 Mässa

ORDINARIE TIDER

Söndagar
8.00 HÖGMÄSSA

Måndagar
8.15 Kommuniongudstjänst

Tisdagar
8.15 Mässa

Onsdagar

8.15 Kommuniongudstjänst

Torsdagar

8.15 Mässa

Fredagar
8.15 Kommuniongudstjänst

Lördagar

8.15 MässaBlog image