Klostervardag

Klostervardag

Juldag

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, December 24, 2018 19:26:59
Blog Image

Genom Adventstiden har vi väntat och förberett oss i bön och med praktiska bestyr för att hälsa Kristus välkommen på nytt.

Nu bankar han på vår port, på hjärtats port, för att än en gång påminna oss om att Han vill komma och ta sin boning hos oss.

Den enkla framställningen av Josef och Maria som betraktar världens Frälsare står nu i fönstret i gästernas bibliotek. Utanför kan man ana den frusna marken.

I Gästhusets entré står en blommande julros och tanken går till Selma Lagerlöfs berättelse om abbot Hans och hans lekbroder som fick se den kalla Göingeskogen blomma på julnatten. På juldagens eftermiddag läser vi i år just ”Legenden om julrosorna”, den vackra berättelsen om hur godhet och vänlighet hjälper de hårdaste hjärtan till omvändelse och helande.

Om vår längtan efter mötet med Kristus talade Sr Elisabeth i SvTs helgmålsringning den 4 Advent


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post61

Kristus Konungen

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, November 15, 2018 19:16:25
Guds barmhärtiga kärlek kan skapa en väg rakt igenom den hårdaste
sten, så att ljuset kan nå in - han kan ta bort stenhjärtat ur våra bröst och ge oss hjärtan av kött. Levande hjärtan! Profeten Hesekiel skriver om det, Hes.36:26.


Vi närmar oss kyrkoårets slut. Mörkret tätnar, oron växter. Vad sker i världen, vad händer omkring och i oss? Domsöndagen, kyrkoårets sista söndag, närmar sig.

Kanske ser vi Herren som en domare, som kommit till oss för att döma oss med stränga straff. Många lever med sådana bilder av Gud. Men vi ser inte en domare, vi ser en Konung, världsalltets Herre, som även är en barmhärtig Fader.
Det är evangelium. Det är ju snarare vi själva som dömer oss - och dömer oss strängare än någon annan domare.

Ni kan höra mer om detta och begrunda hur denna söndags evangelium är gestaltat i våra kyrkfönster, när Helgmålsringningen sänds härifrån lördagen den 17 november klockan 17.50.

Blog Image

KRISTUS, BARMHÄRTIGHETENS KONUNG, HAR BERETT OSS RUM I DET HIMMELSKA JERUSALEM.
DÄR ÄR FRID, DÄR ÄR GLÄDJE. DÄR ÄR VILA EFTER KAMP OCH MÖDA.

Bilden är en detalj av broderiet på en mässhake i Heliga Hjärtas Kloster.


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post60

Unga benediktiner på besök

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, October 27, 2018 18:52:44

Systrar kom från Danmark, Tyskland, Belgien, Litauen, Spanien, Italien, Polen, Irland, Frankrike och Tjeckien, alla med en gemensam kallelse att söka Gud. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post59

Unga benediktiner på besök

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, October 27, 2018 18:50:44

Sedan ungefär 15 år samlas yngre systrar från Europa en gång vartannat år i något av de många klostren till reflektion och gemenskap. I år hade vi bjudit in till en knapp vecka här på Omberg. Många anmälde sig för gemensamt tankeutbyte kring temat FRID. Riktmärke var den helige Benedikts undervisning om detta tema, som, uttalat eller outtalat, förekommer i många av Regelns 72 kapitel.

”Sök friden och trakta efter den”, ur Regelns prolog var överskriften.

Korta föredrag, tänkta som utgångspunkt för gemensam reflektion, gavs av

Moder Katarina från vårt kloster under rubriker som:

Att leva i frid i en kommunitet, med Gud och med mig själv.

Vad gör vi när friden är hotad?

Att ge frid: bära frukt och ge liv.

Moder Maria från S:ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena bidrog till en fördjupad förståelse av att möta de kriser som uppkommer i vars och ens liv, och som, om man inte flyr undan dem, fördjupar kallelsen att bli en sann och äkta människa.

Samtal och lyssnande med och till varandra, bön och arbete, många skratt och stunder av eftertänksamhet präglade dagarna. Det härliga höstvädret inbjöd också till vandringar över Omberg!

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post58

Sommarandakt i SVT

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, August 29, 2018 22:33:55

Ett kloster är ingen isolerad ö, utan lever i ständigt utbyte med hela Kyrkan, med alla människor som är på väg mot det eviga målet. Vi har inte dragit oss undan till klostrets avskildhet för att få vara ifred. Vi söker friden för att ge den vidare till andra. I Guds rike är allting allas, och vi får dela de gåvor Kristi kärlek låter strömma över oss med flera.

Ett sätt att dela var att bjuda in dem som firar söndagsgudstjänst via TV. Söndagen den 26 augusti sändes Sommarandakten från klosterträdgården.

www.svtplay.se/video/19060999/gudstjanst/sommarandakt-4

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post57

Skördetider 2

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, August 19, 2018 12:14:47
Skördetiderna fortsätter...
I köksträdgården har vi under en tid kunnat skörda mängder av tomater, squash, bönor, mangold och nu senast morötter! Det är extra gott när det är odlat utanför husknuten. I år har vi även odlat svarta -indigo- färgade tomater, de är vackra att se på och smakar också mycket gott! Nu har vi även börjat skörda vindruvor. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post56

Skördetider

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, July 14, 2018 21:11:39
Om förhållandet på platsen ... kräver att bröderna själva skördar ... först då är de verkliga munkar, om de lever av sina händers arbete... RB 48:7-8

Trots torkan och uteblivet regn har vi fått en stor skörd. Allt mognar mycket tidigare än vanligt och redan har vi skördat de röda, svarta och vita vinbären, de röda gav en stor fin skörd. Även krusbären är plockade, just nu är det körsbär som står på listan. Vi har många gäster som hjälper oss så att vi kan få in allt. Tack till Alla!!!


Vinbärsplockning med vacker utsikt!

Körsbär plockas och kärnas ur.
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post55

Brunnen

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, July 02, 2018 09:54:23

Klostrets innergård är en skyddad plats, dit systrar gärna går för en stund stillhet. Det stora trädet ger svalka, buskar och blommar frodas. Fyra små gruslagda gångar möts i mitten, där en brunn påminner om källan med livets vatten. Efter att en lång tid ha varit en stilla vattenspegel har nu en liten pump monterats. Det stilla rogivande plaskandet hörs ute, men också in genom sommaröppna fönster.
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post54

Familjemässa

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, June 15, 2018 17:50:33
Söndagen den 10 juni firade vi en familjemässa i kryptan som avslutning på årets barnundervisning. Barnen sjöng två sånger, läste första läsningen och bar fram förbönerna - som den yngsta gruppen skrivit förra gången. P Peter predikade över skapelsen och om eucharistin som delaktighet och gemenskap med Kristus. Det blev en fin mässa med barn och vuxna. Efter mässan drack vi saft och kaffe i Pilgrimssalen. Det var första gången vi hade en familjemässa därför var det en så stor glädje att den blev så uppskattad. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post53

Gravsten på plats

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, May 16, 2018 21:36:15

På Väversunda kyrkogård, alldeles intill porten till den vackra kyrkan från 1100-talets början, vilar nu två av våra systrar. Nu har gravstenen kommit på plats på moder Birgittas grav. Efter noggrant sökande fann vi en stadig granit, vackert ådrad, här på klausurområdet. Även om vi gärna sett att systrarnas begravningsplats kunnat anläggas inom klosterområdet, vilket visade sig omöjligt, är vi tacksamma för denna plats.

Att vi får leva och tjäna i en trakt som tidigt nåddes av budskapet om Kristus tyder många tecken på. Man vet att huvuddelen av Väversunda kyrka härrör från 1100-talets början. Man har även funnit stenfragment från tidiga kristna gravar, vilket tyder på att här kan ha funnits en ännu äldre träkyrka. När den helige Bernhard av Clairvaux år 1143 sände munkar för att grunda ett kloster i Alvastra, levde alltså en kristen församling här i Väversunda.

Så fortsätter vi i de tidiga munkarnas fotspår, i bön och arbete och i uthållig kamp för att GUD i allt skall bli förhärligad!

Blog Image • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post52

Gångedag

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, May 09, 2018 15:34:28

Idag har vi hållit ”gångedag”. Efter mässan drog vi ut med kors, ljus och bönesång. Vi bad och välsignade sådden och markens gröda, våra nyklippta fruktträd och alla växter som vi hoppas ska bära god skörd både hos oss och våra grannar.

Herren ger jorden vad vi behöver – och han ger uppdraget åt oss att vårda den och fördela Hans gåvor så att mångas behov kan fyllas. Må hans godhet fylla hela världen!


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post50

Ave Maria

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, May 03, 2018 19:08:45
Vi fick en vacker konsert av en brorsdotter till en av oss systrar. Hon är utbildad sång solist och gladde oss med sin vackra röst! Om ni vill lyssna till ett urval av konserten klicka på länkarna här nedan!

Ave Maria

Suscepit Israel

Ave Verum Corpus


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post49

Våren är här!

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, April 12, 2018 17:47:24
Nu har våren kommit till Omberg, blåsipporna kryper fram och gläder oss!

 • Comments(1)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post48

Steg för steg

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, March 28, 2018 10:41:45

Den Stilla Veckan låter oss följa Jesus steg för steg fram mot korset.

På påskafton, den 31 mars, sänds den andra helgmålsringningen från klostret, med tankar om Marias trofasta uthärdande under Sonens kors.
SVT helgsmålsringning • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post47

Takdropp

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, March 16, 2018 08:05:37
Blog Image

Trots fortsatt kyliga vindar letar sig solen in på klostergården.

Det första takdroppet ger oss en föraning om vår.

Lördagen den 17 mars sänds den första av sex helgmålsböner i TV.
Klicka här för att se
 • Comments(1)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post46

Helgmålsringning från klostret

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, March 10, 2018 11:44:25Se, fördenskull vill jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne.
Hos 2:14

Under några intensiva dagar har Sveriges Television spelat in ett antal helgmålsringningar från klostret. Så får vi en möjlighet att dela med oss av bilderna i kyrkfönstren, som speglar Evangeliet ur Jungfrun Marias perspektiv.
Vid det första inspelningstillfället låg snön inte så djup som senare, men Johannes Söderberg fick ändå pulsa för att fånga kyrkklockornas klang, som påminner om att Herren givit oss söndagen som en vilans dag. En dag då Herren vill locka människan bort från vardagens möda för att tala ljuvligt till henne. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post45

Vinter

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, January 22, 2018 17:54:21

Vintersöndag


Skogen på Omberg är klädd i snö. Solen lyser, det är några få minusgrader:Denna dag går nästan varje syster en kortare eller längre tur för att njuta av skönheten.En syster står i snön, stödd på en lång vandringsstav och lyssnar på tystnaden.Några ger sig av uppåt berget under livligt samspråk.Någon glider tyst fram på sparkstöttingen medan den rosafärgade himlen bereder sig för solnedgång.Vi deltar i hela skapelsens lovprisning:

Välsigna Herren alla hans verk,
Välsigna Herren, ni himlar.

Välsigna Herren, sol och måne,
Välsigna Herren, himlens stjärnor.

Välsigna Herren, regn och dagg,
Välsigna Herren, alla vindar.

Välsigna Herren, daggdroppar och snöflingor,
Välsigna Herren, nätter och dagar.

Välsigna Herren, ljus och mörker,
Välsigna Herren, frost och köld.

Välsigna Herren, rimfrost och snö,
Lovsjung och upphöj honom i evighet.


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post44

Att frambära allt till Kristus

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, January 08, 2018 16:50:56

På aftonen före Epifania, medan de vise männen ännu är på väg mot Betlehem för att hylla den nyfödde Frälsaren, samlades vi i kryptan.

Den tomma, halmfyllda krubban stod framför altaret.

De vise männen bar på sina gåvor, det dyrbaraste de kunnat tänka ut. De sökte Konungen, den evige Konungen, världsalltets Konung och kom för att hylla honom.

Vi stod där med tomma händer, med samma längtan att hylla Frälsaren. Vi kom med det enda vi har: våra liv, vår längtan att ge Kristus vår tro, vårt hopp, vår kärlek.

De vise männen steg fram till krubban, öppnad sina kistor och räckte fram sina gåvor till Herren: guld, rökelse och myrra.

Här, runt altaret, förnyade vi våra klosterlöften och bad honom, som är större än allt vi kan tänka och föreställa oss, om trohetens nåd. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post43