Klostervardag

Klostervardag

Påven i Sverige

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, November 25, 2016 18:59:51

(Foto: Stockholms Katolska Stift)


I media har mycket talats om gudstjänsten i Lunds Domkyrka den 31 oktober. Gudstjänsten där hade tre delar: en tacksägelse för allt vi som kristna har gemensamt följdes av en försoningsakt och en förpliktelse att verkligen söka den enhet som Jesus själv ber om i Johannesevangeliet. Både allvar och eftertänksamhet präglade gudstjänsten – samt en djup glädje och kraftfull lovsång.

Många böner steg från dem som var samlade där. Världen är i en förtvivlad nöd. Vi får mötas och bygga enhet i tron på Kristus som övervunnit allt ont. Förena oss med honom, den Uppståndne, som är närvarande. När vi söker oss närmare Kristus, kommer vi också närmare varandra och får leva av den barmhärtighet som oupphörligt strömmar från Honom.

Denna dag blev det tydligt att den helige Ande verkar ibland oss alla, leder oss på vägen mot en djupare förståelse av enheten i Kristus – och nödvändigheten av att respektera och värdera det som är heligt för en själv och för de andra.

Kommande natt, redan klockan 02.10, gav sig nio medsystrar av mot Malmö för att delta i mässan med påven Franciskus på Swedbank arena.

Köerna ringlade redan långa utanför ingångarna till arenan vid ankomsten. Duggregn och gråväder till trots var glädjen och förväntan stor: att få fira mässa med Påven var ju ett konkret tecken på vår samhörighet med hela den världsvida kyrkan!

Moder Katarina fanns redan på plats efter att ha deltagit i gudstjänsten i Lunds Domkyrka dagen innan. Nu intog vi våra platser inte långt från den plats där altaret var byggt. Påven kom åkande tillsammans med Biskop Anders i en liten bil, så att alla kunde få hälsa honom välkommen till vårt land.

Den samling och stillhet som rådde bland de många under mässan var talande. Vid den tysta tacksägelsen efter kommunionen kunde man, genom massan, höra ett litet barn gråta… det var som en hälsning från alla som lever i utsatthet och som vi genom mässan förenas med. Trots de yttre förhållanden: fotbollsplanen emellan oss gjorde att avstånden var stora, det blåste kallt osv, blev alla som kommit en församling. Det var en synlig illustration av Kristi mystiska kropps verklighet – den enhet och sammanhållande kraft som skapas när vi är riktade mot honom. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post22

Ljusstöp

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, November 10, 2016 07:40:11
Vi stöper ljus idag.

KL. 7 på morgonen hade vi påbörjat det tredje dopp-varvet.

Vid middagstid hade det novembergrå gett vika för en strålande dag.

Ljusen hade ökat i omfång och på en del var det dags att skära av tyngderna. Det börjar också bli trångt på ställningarna då ljuset blivit tjockare.


Det krävs ca 30 dopp för att få ett färdigt ljus.
Strax innan vesper (17.00) hade vi kommit så här långt.

Fler och fler ljus blir färdiga.

Till kvällsmat var många ljus färdiga...
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post21

Besök

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, October 17, 2016 15:20:56

Elever från Bibel-och Pulsåret på Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Equmeniakyrkan) kom till oss en dag under sin temavecka: Rädda världen.
Rädda världen genom Evangelium
Rädda världen genom kunskap och förståelse
Rädda världen genom internationellt engagemang
Rädda världen genom att ta hand om skapelsen
Rädda världen genom praktiskt arbete
Rädda världen genom bön

Vi Systrar delade om vad ett liv i bön kan betyda för världen, som Jesus Kristus har räddat!

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post20

Tack

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, October 06, 2016 11:12:36
Vi har i dagens mässa tackat Herren för den goda skörden.
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post19

Moder Teresa

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, September 04, 2016 18:41:21
Idag har vi fått följa Moder Teresas helgonförklaring. Vi tackar Gud för denna enkla nunna, som gjort så stora saker till Hans ära. Allt hon ville var att ge Jesus ett leende mitt i allt hon gjorde, mitt i allt sitt mörker. Hon ville få vara en enkel penna i Hans hand.

"Gör små saker med stor kärlek"
Heliga Moder Teresa av Calcutta, bed för oss.

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post18

Studiedagar

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, August 24, 2016 15:34:22Studiedagar

Till klosterlivet hör tider av fördjupning och studier. Under en vecka har vi ägnat oss åt ett intensivt arbete med begreppet Communio, gemenskap, i den helige Benedikts Regel tillsammans med Sr Johanna från Abtei Varensell. Texter av så vitt skilda andliga vägledare som Jean Vanier, Dietrich Bonhoeffer och Esther de Waal har belyst de kapitel i Regeln som vi arbetat med.

Vi har bland annat stannat inför Vaniers ord: ”Att leva i gemenskap betyder inte bara att bo tillsammans. Det gör man också i en kasern eller ett hotell. Gemenskap är heller inte bara en arbetsgemenskap – än mindre en ormgrop. Det är en plats där alla, eller i alla fall de flesta, (man måste alltid förbli realist), lämnat egoismens mörker och nått fram till kärlekens sanna ljus”.

Fortsättningen antyder hur dessa moderna texter på många sätt sammanfaller med de gamla fädernas och mödrarnas undervisning:

”För att kunna älska måste man ständigt dö från sina egna föreställningar, sin överkänslighet och sin bekvämlighet. Kärlekens väg är många gånger stenlagd: Egoismens rötter når djupt ner i det undermedvetna. Ofta utgår våra spontana reaktioner från den – försvar, aggressivitet och sökande av personliga fördelar.”

Även om väggen är knagglig och snårig, strävar vi mot målet: att tron ska växa så att var och en kan förbli sin kallelse trogen och vara allt mer i sanningen, i frid med Gud och sig själv.

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post17

Kyrkvigningsfest 2016

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, August 10, 2016 15:30:57
Den 11 augusti 1997 invigdes kyrkan här i Heliga Hjärtas Kloster. Detta tackar vi GUD för och minns varje år.


Detta är en helig plats

här bor förvisso Gud

och här är himmelens port.

(Magnificat Kyrkvigningsfesten) • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post15

Dag 4

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, August 04, 2016 14:16:01

Slut.

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post14

Dag 3

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, August 04, 2016 07:19:47


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post13

Dag 2

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, August 03, 2016 09:37:17

'

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post12

Ikonmålardagar

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Tue, August 02, 2016 11:04:53
Ömhetens Gudsmoder
Det är den ikon som kommer att växa fram under ikonmålardagarna.

Dag 1
Motivet överförs och guldet läggs på.


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post11

Ikonmålardagar

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, July 11, 2016 14:40:42

Ikonmålardagar i Heliga Hjärtas Kloster

När man vill måla en ikon går man in i bön och låter arbetet fortskrida i Guds närvaro.
Under några dagar i början av augusti, vill vi erbjuda några att tillsammans med klostrets ikonmålande syster, Sr Agnes, begrunda mysteriet att Gud blivit människa och att arbeta med en egen ikon som uttrycker vår tros hemlighet, delta i klostrets regelbundna bönerytm och vara stilla.

Gruppen kommer att vara liten, men om du är intresserad, hör av dig via mail:
guesthouse@heligahjartaskloster.se eller telefon: 0143-21020

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post10

Vinbären är mogna

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, July 10, 2016 22:51:41
Rekreation bland vinbärbuskarna.

Sköljda och strax lagda i frysen. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post9

Systerdagar

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, July 10, 2016 22:43:49


Sommaren har kommit till Omberg!
Tidigt i våras, medan vi fortfarande såg fram emot att vintern skulle släppa sitt grepp om oss och isen smälta, började vi tänka: ska vi inte bjuda alla ordenssystrar i landet till några försommardagar här, när klostrets omgivningar är som vackrast?

Efter flera förberedelser var det dags, under en ljus sommarhimmel samlades vi på terrassen runt våffeljärn och goda samtal den första eftermiddagen.
Vi ville gärna vistas utomhus så mycket som möjligt!

Gemenskap och ensamhet förenas till en lovsång för den som söker Gud i allt.


Stillhet, eftertanke och bön fick vi dela under veckan. Särskilt den kväll då vi alla vandrade eller åkte till Västra Väggar på Ombergs västsida, där berget höjer sig lodrätt ur Vättern.


Ordenslivets många uttryck

lär man bäst känna genom att dela det man älskar allra mest: Herren och den kallelse han givit oss.


Mycket finns att beskriva och dela:
Ibland får man ta både händer och fötter till hjälp,
ett långt livs erfarenheter och upptäckter sammanfattades


i sången som ljöd över Vättern: Med hela jag, hela mitt liv vill jag lova Herren!

Utflykter tar på krafterna: tillsammans hade vi förberett kvällsmaten.


En glad abbedissa från Vadstena omgiven av blå och grå systrar,


ser på den skara som njuter anblicken av sjön, som krusades stilla i kvällsbrisen."Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd" 1 Petr. 4:10


"All nåds Gud, som har kallar er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta,stödja, styrka och befästa er...."


Medan solen sjönk i Vättern bad vi completorium:"I dina händer, Herre Gud, befaller jag min ande..."Herre, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn över hela jorden,
du som har satt ditt majestät på himlen.
Ps. 8 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post8

Arbetsglädje

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, July 10, 2016 22:30:36
Benedikts Regel kapitel 35 har överskriften: "Veckotjänst i köket" Det inleds med orden "Bröderna (hos oss förstås systrarna) skall tjäna varandra... i denna tjänst... förökas kärleken." Denna dag har vi, styrkta till kropp och själ,

med gemensamma krafter...


i strålande solsken, tagit oss an Lavendelgården utanför gästhuset!Inte bara lavendel, buxbom, och klematis växer där, utan även en hel del ogräs har flyttat in.


Rosorna som klättrar i de runda spaljéerna måste bli av med torra grenar för att kunna visa sin prakt.

I skuggan av kyrkan rensar vi bort kvickrot och maskrosor,


och undrar över om ogräs fick fäste på jorden före eller efter syndafallet...


Och enades om att varje planta har sin egen plats för att skapelsens fullhet ska bli synlig!


Humlorna hjälper också till.

Det blir mycket ogräs och annat i hinkarna...som fylls i kärran när fyrhjulingen brummar in genom stora klostergrinden...Skottkärran har körts fram och innehållet får fortsätta sin resa till kompostgropen.


En härlig arbetsdag går mot sitt slut


och gräsmattorna är klippta!

TACK gode Gud och Skapare för allt omkring oss och för glädjen i gemensamt arbete!


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post7

Vilken människotyp behöver världen idag?

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, March 20, 2016 11:27:46
I SIGNUM nr 2 2016 skriver Lovisa Bergdahl om priorinnevälsignelsen den 2 februari och om vårt klosters framväxt och spiritualitet.

http://signum.se/vilken-manniskotyp-behover-varlden-nu/ • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post6