Klostervardag

Klostervardag

Studiedagar

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, August 24, 2016 15:34:22Studiedagar

Till klosterlivet hör tider av fördjupning och studier. Under en vecka har vi ägnat oss åt ett intensivt arbete med begreppet Communio, gemenskap, i den helige Benedikts Regel tillsammans med Sr Johanna från Abtei Varensell. Texter av så vitt skilda andliga vägledare som Jean Vanier, Dietrich Bonhoeffer och Esther de Waal har belyst de kapitel i Regeln som vi arbetat med.

Vi har bland annat stannat inför Vaniers ord: ”Att leva i gemenskap betyder inte bara att bo tillsammans. Det gör man också i en kasern eller ett hotell. Gemenskap är heller inte bara en arbetsgemenskap – än mindre en ormgrop. Det är en plats där alla, eller i alla fall de flesta, (man måste alltid förbli realist), lämnat egoismens mörker och nått fram till kärlekens sanna ljus”.

Fortsättningen antyder hur dessa moderna texter på många sätt sammanfaller med de gamla fädernas och mödrarnas undervisning:

”För att kunna älska måste man ständigt dö från sina egna föreställningar, sin överkänslighet och sin bekvämlighet. Kärlekens väg är många gånger stenlagd: Egoismens rötter når djupt ner i det undermedvetna. Ofta utgår våra spontana reaktioner från den – försvar, aggressivitet och sökande av personliga fördelar.”

Även om väggen är knagglig och snårig, strävar vi mot målet: att tron ska växa så att var och en kan förbli sin kallelse trogen och vara allt mer i sanningen, i frid med Gud och sig själv.

  • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post17