Klostervardag

Klostervardag

Alla helgons dag

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, November 02, 2017 11:29:14

Genom biblioteksfönstret ser vi solen lysa på det gyllene bladverket och det naturrostiga korset på fasaden.


Vi firar Alla helgons dag:

dem som nått fram efter kamp och möda,

dem som sagt sitt ja till Kristus som förmår förvandla,

dem som är våra förebilder och förebedjare.

Vi inledde högtiden med den första vespern: senare, innan kvällsbönerna tog vid, hade varje syster ställt några bilder av sina särskilda himmelska vänner i de stora fönstren i korsgången. Stilla vandrade vi tillsammans runt, tände ljus och gladdes över den mångfald av vägar till helighet som Herren ger.

  • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post35