Klostervardag

Klostervardag

Gravsten på plats

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, May 16, 2018 21:36:15

På Väversunda kyrkogård, alldeles intill porten till den vackra kyrkan från 1100-talets början, vilar nu två av våra systrar. Nu har gravstenen kommit på plats på moder Birgittas grav. Efter noggrant sökande fann vi en stadig granit, vackert ådrad, här på klausurområdet. Även om vi gärna sett att systrarnas begravningsplats kunnat anläggas inom klosterområdet, vilket visade sig omöjligt, är vi tacksamma för denna plats.

Att vi får leva och tjäna i en trakt som tidigt nåddes av budskapet om Kristus tyder många tecken på. Man vet att huvuddelen av Väversunda kyrka härrör från 1100-talets början. Man har även funnit stenfragment från tidiga kristna gravar, vilket tyder på att här kan ha funnits en ännu äldre träkyrka. När den helige Bernhard av Clairvaux år 1143 sände munkar för att grunda ett kloster i Alvastra, levde alltså en kristen församling här i Väversunda.

Så fortsätter vi i de tidiga munkarnas fotspår, i bön och arbete och i uthållig kamp för att GUD i allt skall bli förhärligad!

Blog Image  • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post52