Klostervardag

Klostervardag

Familjemässa

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, June 15, 2018 17:50:33
Söndagen den 10 juni firade vi en familjemässa i kryptan som avslutning på årets barnundervisning. Barnen sjöng två sånger, läste första läsningen och bar fram förbönerna - som den yngsta gruppen skrivit förra gången. P Peter predikade över skapelsen och om eucharistin som delaktighet och gemenskap med Kristus. Det blev en fin mässa med barn och vuxna. Efter mässan drack vi saft och kaffe i Pilgrimssalen. Det var första gången vi hade en familjemässa därför var det en så stor glädje att den blev så uppskattad.  • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post53