Klostervardag

Klostervardag

Vinter

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, January 22, 2018 17:54:21

Vintersöndag


Skogen på Omberg är klädd i snö. Solen lyser, det är några få minusgrader:Denna dag går nästan varje syster en kortare eller längre tur för att njuta av skönheten.En syster står i snön, stödd på en lång vandringsstav och lyssnar på tystnaden.Några ger sig av uppåt berget under livligt samspråk.Någon glider tyst fram på sparkstöttingen medan den rosafärgade himlen bereder sig för solnedgång.Vi deltar i hela skapelsens lovprisning:

Välsigna Herren alla hans verk,
Välsigna Herren, ni himlar.

Välsigna Herren, sol och måne,
Välsigna Herren, himlens stjärnor.

Välsigna Herren, regn och dagg,
Välsigna Herren, alla vindar.

Välsigna Herren, daggdroppar och snöflingor,
Välsigna Herren, nätter och dagar.

Välsigna Herren, ljus och mörker,
Välsigna Herren, frost och köld.

Välsigna Herren, rimfrost och snö,
Lovsjung och upphöj honom i evighet.


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post44

Att frambära allt till Kristus

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, January 08, 2018 16:50:56

På aftonen före Epifania, medan de vise männen ännu är på väg mot Betlehem för att hylla den nyfödde Frälsaren, samlades vi i kryptan.

Den tomma, halmfyllda krubban stod framför altaret.

De vise männen bar på sina gåvor, det dyrbaraste de kunnat tänka ut. De sökte Konungen, den evige Konungen, världsalltets Konung och kom för att hylla honom.

Vi stod där med tomma händer, med samma längtan att hylla Frälsaren. Vi kom med det enda vi har: våra liv, vår längtan att ge Kristus vår tro, vårt hopp, vår kärlek.

De vise männen steg fram till krubban, öppnad sina kistor och räckte fram sina gåvor till Herren: guld, rökelse och myrra.

Här, runt altaret, förnyade vi våra klosterlöften och bad honom, som är större än allt vi kan tänka och föreställa oss, om trohetens nåd. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post43

Lampvälsignelse

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, December 14, 2017 16:51:31

Tacka Herren, Evigheternas Konung


Innan lördagskvällens vesper, första vespern under Adventstiden, bar vi Sakramentet från kryptan till tabernaklet i kyrkan igen efter installationen av ny belysning.

Kyrkan var grundligt städad och ljuset flödade – ett nytt kyrkoår, en ny begynnelse:

Tanken gav oss ny kraft när prästen bad:

Må Herren välsigna detta hus med sin närvaro,

må dessa nya lampor brinna med ett ljus som påminner oss om världens Ljus,

Jesus Kristus, vår Frälsare och Herre.

Må hans ljus lysa i denna hans kyrka,

så att alla folk kan se sanningen i dess fullhet.

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post42

Nästa steg

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, November 27, 2017 10:04:56

Nästa steg i belysningsarbetetBänkarna i nedre delen av kyrkan måste ge plats för den stora liften. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post41

Nya lampor i Sankta Marias kyrka

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, November 23, 2017 15:24:39

Sedan en längre tid har vi märkt att ljuset i kyrkan inte är tillräckligt att läsa vid. Korbänkarna ger skugga där det borde vara som mest ljus, medan golvet är väl upplyst. Den nya teknik som nu utvecklas i rask takt har gjort att vi börjat tänka över om inte de stora ljuskronor som hängt där sedan 1997 borde bytas ut. Det är inte längre möjligt att hitta glödlampor som fungerar bra. De nya LED lamporna är ju dessutom mer energisnåla än de gamla.


Nu har det blivit möjligt! Arbetet är i full gång. En lift, 7 meter lång,står i kyrkan och elektrikerna sågar, skruvar och monterar.


För att undvika alltför mycket damm har korbänkarna täckts över, och orgeln har fått en alldeles egen måttanpassad ”dräkt”.

Till första Advent hoppas vi att allt kan vara klart, så att vi kan ta kyrkan i bruk igen!

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post40

Nordiska novismästare

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, November 20, 2017 15:31:34

Nordiska novismästare möttes i Heliga Hjärtas Kloster


Från Sta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena, Dominikanklostret Lunden i Oslo, Trappistklostret Tautra i Nordnorge, Karmelitklostret utanför Köpenhamn och Dominikanklostret Rögle utanför Lund kom novisansvariga för att tillsammans med Abbot Erik Varden från Trappistklostret Mount St Bernard i England och oss tre gästgivande systrar reflektera över uppdraget att vägleda nya in i klosterlivet. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post39

November

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, November 08, 2017 15:49:34

November är inte bara tröstlöst grå!


En stilla dag med vandring på Omberg väcker den stora tacksamheten att få leva så nära skapelsens under: att få lyssna med Elia (1 Kungaboken 19) och upptäcka Gud i den sakta susningen, denna dag högt ovan Vättern, vid Marbergen.

Gud talar, men inte med ord mänskliga ord. Han berör så stilla.

 • Comments(1)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post38

Att ansa och ansas

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, November 08, 2017 15:47:35

Vallen omkring klostret har med tiden allt mer kommit att likna en nordisk Törnrosahäck, nästan omöjlig att sköta för systrar med ringa skogsvårdserfarenhet. Hur tacksamma är vi inte att Sr Carins bror Per kommit denna vecka, med motorsåg och erfaren blick för vad som måste huggas ner och vad som måste beskäras!

Den ena högen efter den andra växer för att forslas bort med traktor och lämnar hopp om en mer hanterbar omramning av klostret! • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post37

Alla själars dag

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, November 02, 2017 11:43:28

I tacksamhet och förbön bär vi fram våra avlidna systrar, bröder, familjemedlemmar och alla vi är förbundna med.

På kortrappan brinner ett ljus för var och en som lämnat oss under det gångna året.


”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp” 1 Petr 1:3

Hoppet om att för alltid få vara hos honom.

Låt oss ”trösta varandra med dessa ord: Vi skall alltid få vara hos honom”. 1 Tess 4

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post36

Alla helgons dag

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, November 02, 2017 11:29:14

Genom biblioteksfönstret ser vi solen lysa på det gyllene bladverket och det naturrostiga korset på fasaden.


Vi firar Alla helgons dag:

dem som nått fram efter kamp och möda,

dem som sagt sitt ja till Kristus som förmår förvandla,

dem som är våra förebilder och förebedjare.

Vi inledde högtiden med den första vespern: senare, innan kvällsbönerna tog vid, hade varje syster ställt några bilder av sina särskilda himmelska vänner i de stora fönstren i korsgången. Stilla vandrade vi tillsammans runt, tände ljus och gladdes över den mångfald av vägar till helighet som Herren ger.

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post35

Gäss

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, October 04, 2017 10:58:02

Bara en liten liten ljusstrimma anades vid horisonten när tio systrar satte sig i bilarna och sakta åkte genom den mörka morgonen utmed fågelsjön Tåkern.

På sin färd från kylan i norr mot varmare trakter vilar tranor, gäss och många andra arter ut under natten och inväntar gryningen.

Vid fågeltornet i Hov inväntade systrarna i stillhet det ”stora lyftet”.

Innan klockan sju hade det börjat ljusna och morgonrodnaden blev synlig bland de lätta molnen. En liten stund senare rullade en gyllene sol över horisonten och fågelflock efter fågelflock lättade från sitt nattläger och gav sig av i den kraftiga vinden. En stor tacksamhet över att få vara en del av Guds goda skapelse fyllde systrarna, som återvände till klostret med mycket nytt syre i lungorna och lite frusna fötter. • Comments(1)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post34

Det mognar...

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, July 22, 2017 18:38:58

Det mognar…

Med gemensamma krafter ger vi oss ut bland bärbuskar och träd! Idag, i glädjen över att fira Maria från Magdala som den apostel hon kallades att vara, har vi fortsatt att plocka körsbär.

Efter några timmar var 10 kilo urkärnade körsbär redo för frysen! Då kunde bärplockar- och urkärningsstyrkan, bestående av några systrar och gäster, från Emily 4 år till Rosa 84 år (övriga däremellan) se tillbaka på väl förrättat värv.

Varmt tack! Vi ser fram emot vinterns körsbärskräm!

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post33

Systerdagar

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, July 21, 2017 16:48:22


Systerdagar på Omberg

Några vackra försommardagar tillbringade vi tillsammans med systrar från ett flertal olika gemenskaper här i Sverige som vi bjudit in. Det blev dagar av bön och arbete, samtal och utbyte i god gemenskap.
Första kvällen presenterade vi oss för varandra, och sa hur många år vi levt ordensliv. Åren samlades och räknades ihop: det blev 795 år av Gudsvigt liv sammanlagt! Hur många år vi därigenom sammanlagt har tillbringat i bön räknade vi aldrig, men perspektivet kunde anas. Tanken gick till väktarna på Sions murar som det talas om i Jesaja 62:6:

”På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro.”

Systrar och bröder har stått och står inför Guds ansikte, bett om beskydd, hjälp och välsignelse för hela världen. Våra uppdrag i Kyrkan må ha något olika accent, allt efter den kallelse Herren givit. När var och en återvände hem var det med fördjupad känsla av att vi kompletterar och bär varandra och är förbundna i bönen.
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post32

Knutlöserskan

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, July 14, 2017 10:52:24

GUDSMODER KNUTLÖSERSKAN

Ikoner kallas ju fönster mot himlen.

Ett fönster öppnas, vi kan tillåtas se in – och ikonen talar till oss, den låter oss ibland ana vad som sker i himlen.


Vi bad Abbot praeses Albert Schmidt OSB från Kloster Beuron, som under några sommarveckor är vår gäst, att välsigna den ikon som målats till vår Priorinna. Ikonen framställer Maria, Gudsmodern, som Knutlöserskan.

Motivet lär vara ungefär 300 år gammalt. I centrum ser vi Maria som Theotókos, Gudsmodern, med sin Son Jesus Kristus. De sitter tillsammans på den eviga tronen. Som Vishetens säte bär Maria sin Son. Hon samverkar med honom som tronar som Världshärskare. Han är den utlovade, som världen så längtat och längtar efter.

Till vänster, från betraktaren räknat, ser vi Ärkeängeln Rafael, hälsans ängel, vars namn betyder ”Gud helar”. Han håller ett band som är fullt av knutar i sina händer. Varje knut tycks ha en egen tyngd, den drar neråt. Rafael räcker bandet med den ena knuten efter den andra till Maria, och hon ger det vidare till Kristus som sitter på den gudomliga tronen. Hälsans ängel bär alltså fram alla våra knutar till Gudsmodern, som lämnar dem till Kristus som förmår allt.

Maria blir Knutlöserska genom att hon räcker fram alla bekymmer och oförsonlighetens knutar till Kristus. Hon vet vad som behöver göras, och vill hjälpa oss som så ofta är rådvilla. Det är inte vi själva som kan eller måste lösa alla knutar, utan vi får överlämna dem till Maria

Kristus, Åter-Lösaren, tar emot en knut med sin högra hand, löser upp den - man ser inte hur det går till, men det ser lätt ut. Med den vänstra handen räcker han det nu knutlösa bandet till Ärkeängeln Mikael – till honom vars namn betyder: Vem är som Gud? Han står vid tronen, på andra sidan.

När knutar löses får vi lovsjunga tillsammans med himlens alla änglar:

”Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt,
som ser så djupt ner – vem i himlen, vem på jorden?”
Ps 113:5-6
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post31

Öna

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, June 23, 2017 11:08:59
ÖNA

Den första riktigt vackra försommardagen, gjorde vi en heldagsutflykt till Kulturreservatet Öna söder om Linköping. Efter att ha åkt på smala, krokiga vägar djupare och djupare in i skogen nådde vi fram och fick uppleva en underbar stilla plats vid Stensjön. Där finns den lilla gård med anor från 1500-talet som vänner till oss testamenterat till Östergötlands museum. Att 20 personer kunnat livnära sig på den magra stenrika jorden vittnar om den kraft människan bär inom sig, om uthållighet och sammanhållning i goda och svåra dagar. Några timmar tillbringade vi i stillheten vid sjön, njöt av den nyutslagna grönskan och alla fåglar som inte lät sig störas av vår närvaro. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post30

Välsignelse

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, June 03, 2017 18:40:50

”Där uppe är urtidens Gud,
hit ner når den Eviges armar” 5 Mos 33:27

Hur ofta får vi inte erfara att det är så: att den Eviges armar når till oss och att han ser till oss i våra behov, av andlig såväl som praktisk art!

Nu har vi kunnat förbättra inredningen i ett av våra arbetsrum. Vänner har sörjt för att vi fått ta över kontorsinredning som bytts ut hos andra. Så går ting vidare och kan tjäna på ett nytt sätt. Men inte bara ting: När vi tar emot gåvor ber vi alltid Gud välsigna givarna - och när nu ett rum i klostret förnyades samlades vi för att välsigna rummet och möblerna, och inte minst de systrar som ska arbeta där.


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post29

Begravningsmässa för M. Birgitta

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, March 17, 2017 14:50:00
Den 7 mars 2017 var det begravningsmässa för vår
Moder Birgitta Mariadotter OSB.


Det blev en minnesvärd och vacker högtid som vi fick fira tillsammans med många vänner från hela Moder Birgittas liv.

Som inledning till mässan sjöng vi:
"Alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen,
på jorden och under jorden, och alla tungor
bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern
till ära".


Biskopens predikan kan du läsa här

I en ring runt kistan tog vi systrar avsked av Moder Birgitta och sjöng:
"Till paradiset må änglarna föra dig;
vid din ankomst dit må martyrerna ta emot dig
och ledsaga dig in i den heliga staden Jerusalem.
Må änglaskaran ta emot dig, och må du
med Lasaros, den en gång fattige, få evig vila."


Därefter bar vi ut kistan och i kortege körde vi ner till Väversunda kyrka där gravsättningen skedde.

Under begravningsmässan sjöng vi psalm 37 ur Cecilia, en psalm som passar bra in på Moder Birgitta:
"Med tacksam röst och tacksam själ
min lovsång sjunger jag:
o Gud, du alltid gjort mig väl
och gör det än i dag.
Du breder kring min väg ditt ljus
från evighetens värld
och öppnar mig ditt fadershus
vid målet av min färd."

Vi tackar Gud för Moder Birgitta, för hennes trohet och trofasthet, för hennes tålamod och kärlek och hennes tro på att allt var möjligt i rätt tid.

Moder Birgitta R.I.P


Här kan du läsa vad SIGNUM skrev efter begravingen. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post28

Vår blick mot helga berget går

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, March 12, 2017 15:09:06

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Denna söndag har vi hört evangeliet om hur Jesus, på vägen mot Jerusalem, tog med tre av sina lärjungar upp på ett högt berg. Där förvandlades han inför deras ögon: "Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset." Så lät han dem förstå vem han var: det gudomliga ljuset lyste igenom för att väcka tro och hopp om uppståndelsen, efter lidande och död.

Under mässan sjöng vi nr 366 ur psalmboken Cecilia, psalmen från 1906 av Edvard Evers ”Vår blick mot helga berget går…”

I år fick vers 2och 3 en alldeles särskild betydelse.

Här nere är en smärtans dal,

vår hydda är ett bräckligt skal,

av stoft vår dräkt, vårt liv en fläkt

och himlavägen smal…”

Just detta har vi fått erfara de senaste veckorna, när vi tagit avsked av Moder Birgitta.


Psalmversen fortsätter:

Men, Jesus, från din härlighet

du våra sorger ser och vet.

Du lyfter mig i tron till dig,

till frid och ljuvlighet…
En gång, när slutat är allt ve,

skall skyn sig öppna, jag skall se

i evigt ljus, min Faders hus,

min Gud, min Frälsare.

Då skall min blick ej skymmas mer,

min hydda aldrig brytas ner…

Jag allt förklarat ser…

Hans namn ske lov och pris! • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post27

Nära evighetens värld

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Tue, February 28, 2017 16:27:11

EN VECKA NÄRA EVIGHETENS VÄRLD

Hela veckan har varit präglad av Evighetens värld, som blir så påtagligt nära när någon i gemenskapen brutit upp.

Under denna nya vecka, efter 8:e söndagen under året, ber vi i bönen efter kommunionen:

”I glädje över frälsningens gåva
ber vi ödmjukt Herre,
att vår gemenskap i Kristi kropp
får fortsätta i alla evigheter”.


Det är en vecka sedan Moder Birgitta lämnade oss den 19 februari. Här på östgötaslätten vårdas den gamla traditionen med själaringning när någon gått ur tiden. På fredagen ringde man i Väversunda kyrka nedanför klostret. Svagt kunde vi höra ljudet här i klostret.


Innan vesper på söndagen gick vi in i kyrkan till endast en klockas själaringning (annars ljuder alla tre) och stod bedjande i våra korstolar och bad om den eviga friden för Moder Birgitta.

Vespern började, som alltid:

”O Gud kom till min räddning,
Herre, skynda till min hjälp…”

Varje dag ber vi denna bön sju gånger, för oss själva och för alla vi bär med oss. Denna dag fick bönen en alldeles särskild innebörd.I måndags bars kistan till Kapitelsalen, där vi bad tillsammans. Under ett dygn kunde systrarna gå in och be enskilt.På tisdag eftermiddag samlades vi till bön i Kapitelsalen och sjungande följde vi kistan till den väntande bilen. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post26

M Birgitta

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, February 20, 2017 20:27:07


I går, söndagen den 19 februari, fick vår Moder Birgitta, lämna sitt jordiska liv tillbaka i sin Skapares händer, omgiven av oss systrar. Vi är mycket tacksamma för Moder Birgitta, som under årtionden ledde vår gemenskap genom många förändringsprocesser. Hennes starka tro, tillit till Guds ledning och kärlek till Jungfru Maria har gjort djupt intryck på oss – liksom hennes tacksamhet för kallelsen och glädjen över att få vara i Herrens tjänst.

Bed med oss att hon tas emot av Herrens gränslösa barmhärtighet och får vara hos Honom för evigt. • Comments(1)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post25

Livsgemenskap

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, January 27, 2017 10:29:39


En klostergemenskap är en livsgemenskap.

Vi delar bön och arbete,

vardag och fest,

glädje och sorg,

styrka och svaghet,

liv och död.

När en syster liv går mot sitt jordiska slut, omsluter vi henne med bön och omsorg, i full visshet om att den lovsång vi fått dela på jorden skall fulländas i evigheten hos Gud.

Två år efter hennes uppbrott firas mässan för henne på dödsdagen, och därefter går vi till kyrkogården för att be och välsigna graven. Efter att ha reciterat Psalm 118:

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd…

Samlade runt graven sjunger vi sedan, liksom vid laudes varje dag, Benedictus:

”Välsignad är Herren, Israels Gud,
som besöker sitt folk och ger det frihet…”

Rakt igenom vardagens kamp och möda bär oss hoppet om den eviga frihetens land.


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post24

Prästernas reträtt

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, January 14, 2017 10:10:46

PRÄSTERNAS RETRÄTT


Efter Epifania kan många av stiftets präster få en tid av bön, stillhet och vila. Sedan många år samlas de tillsammans med Biskop Anders här i vårt gästhus. För oss systrar, som varje dag ber för Kyrkan, för präster, diakoner, systrar och troende, betyder det mycket att dela bön och eukaristifirande med hela koret fullt av präster!

Varje dag har vi tillsammans bett veckans kollektbön:

”Herre, kom oss till mötes i vår bön,

så att vi inser vilken uppgift du har givit oss

och fylls av kraft att fullgöra vad vi insett…”


I år ledde fader Miroslaw Dudek deras reträtt. I predikan om hur Jesus botar en spetälsk, hörde vi den sjukes bön: ”Vill du, kan du göra mig ren”. Och f Mirek fortsatte: ”Jesus går i närkontakt med mannen, genom att komma hans bön till mötes: ”Jag vill, bli ren och genom att sträcka ut sin hand och vidröra mannen. Berörd av Jesus kände han sig inte bara vidrörd utan berörd av Guds kärlek och omtanke. Han återfår sin värdighet som människa i försoning med sig själv och samhället och den religiösa gemenskapen. Att låta Gud vidröra oss är alltså medicinen…”
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post23

Påven i Sverige

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, November 25, 2016 18:59:51

(Foto: Stockholms Katolska Stift)


I media har mycket talats om gudstjänsten i Lunds Domkyrka den 31 oktober. Gudstjänsten där hade tre delar: en tacksägelse för allt vi som kristna har gemensamt följdes av en försoningsakt och en förpliktelse att verkligen söka den enhet som Jesus själv ber om i Johannesevangeliet. Både allvar och eftertänksamhet präglade gudstjänsten – samt en djup glädje och kraftfull lovsång.

Många böner steg från dem som var samlade där. Världen är i en förtvivlad nöd. Vi får mötas och bygga enhet i tron på Kristus som övervunnit allt ont. Förena oss med honom, den Uppståndne, som är närvarande. När vi söker oss närmare Kristus, kommer vi också närmare varandra och får leva av den barmhärtighet som oupphörligt strömmar från Honom.

Denna dag blev det tydligt att den helige Ande verkar ibland oss alla, leder oss på vägen mot en djupare förståelse av enheten i Kristus – och nödvändigheten av att respektera och värdera det som är heligt för en själv och för de andra.

Kommande natt, redan klockan 02.10, gav sig nio medsystrar av mot Malmö för att delta i mässan med påven Franciskus på Swedbank arena.

Köerna ringlade redan långa utanför ingångarna till arenan vid ankomsten. Duggregn och gråväder till trots var glädjen och förväntan stor: att få fira mässa med Påven var ju ett konkret tecken på vår samhörighet med hela den världsvida kyrkan!

Moder Katarina fanns redan på plats efter att ha deltagit i gudstjänsten i Lunds Domkyrka dagen innan. Nu intog vi våra platser inte långt från den plats där altaret var byggt. Påven kom åkande tillsammans med Biskop Anders i en liten bil, så att alla kunde få hälsa honom välkommen till vårt land.

Den samling och stillhet som rådde bland de många under mässan var talande. Vid den tysta tacksägelsen efter kommunionen kunde man, genom massan, höra ett litet barn gråta… det var som en hälsning från alla som lever i utsatthet och som vi genom mässan förenas med. Trots de yttre förhållanden: fotbollsplanen emellan oss gjorde att avstånden var stora, det blåste kallt osv, blev alla som kommit en församling. Det var en synlig illustration av Kristi mystiska kropps verklighet – den enhet och sammanhållande kraft som skapas när vi är riktade mot honom. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post22

Ljusstöp

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, November 10, 2016 07:40:11
Vi stöper ljus idag.

KL. 7 på morgonen hade vi påbörjat det tredje dopp-varvet.

Vid middagstid hade det novembergrå gett vika för en strålande dag.

Ljusen hade ökat i omfång och på en del var det dags att skära av tyngderna. Det börjar också bli trångt på ställningarna då ljuset blivit tjockare.


Det krävs ca 30 dopp för att få ett färdigt ljus.
Strax innan vesper (17.00) hade vi kommit så här långt.

Fler och fler ljus blir färdiga.

Till kvällsmat var många ljus färdiga...
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post21

Besök

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, October 17, 2016 15:20:56

Elever från Bibel-och Pulsåret på Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Equmeniakyrkan) kom till oss en dag under sin temavecka: Rädda världen.
Rädda världen genom Evangelium
Rädda världen genom kunskap och förståelse
Rädda världen genom internationellt engagemang
Rädda världen genom att ta hand om skapelsen
Rädda världen genom praktiskt arbete
Rädda världen genom bön

Vi Systrar delade om vad ett liv i bön kan betyda för världen, som Jesus Kristus har räddat!

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post20

Tack

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, October 06, 2016 11:12:36
Vi har i dagens mässa tackat Herren för den goda skörden.
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post19

Moder Teresa

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, September 04, 2016 18:41:21
Idag har vi fått följa Moder Teresas helgonförklaring. Vi tackar Gud för denna enkla nunna, som gjort så stora saker till Hans ära. Allt hon ville var att ge Jesus ett leende mitt i allt hon gjorde, mitt i allt sitt mörker. Hon ville få vara en enkel penna i Hans hand.

"Gör små saker med stor kärlek"
Heliga Moder Teresa av Calcutta, bed för oss.

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post18

Studiedagar

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, August 24, 2016 15:34:22Studiedagar

Till klosterlivet hör tider av fördjupning och studier. Under en vecka har vi ägnat oss åt ett intensivt arbete med begreppet Communio, gemenskap, i den helige Benedikts Regel tillsammans med Sr Johanna från Abtei Varensell. Texter av så vitt skilda andliga vägledare som Jean Vanier, Dietrich Bonhoeffer och Esther de Waal har belyst de kapitel i Regeln som vi arbetat med.

Vi har bland annat stannat inför Vaniers ord: ”Att leva i gemenskap betyder inte bara att bo tillsammans. Det gör man också i en kasern eller ett hotell. Gemenskap är heller inte bara en arbetsgemenskap – än mindre en ormgrop. Det är en plats där alla, eller i alla fall de flesta, (man måste alltid förbli realist), lämnat egoismens mörker och nått fram till kärlekens sanna ljus”.

Fortsättningen antyder hur dessa moderna texter på många sätt sammanfaller med de gamla fädernas och mödrarnas undervisning:

”För att kunna älska måste man ständigt dö från sina egna föreställningar, sin överkänslighet och sin bekvämlighet. Kärlekens väg är många gånger stenlagd: Egoismens rötter når djupt ner i det undermedvetna. Ofta utgår våra spontana reaktioner från den – försvar, aggressivitet och sökande av personliga fördelar.”

Även om väggen är knagglig och snårig, strävar vi mot målet: att tron ska växa så att var och en kan förbli sin kallelse trogen och vara allt mer i sanningen, i frid med Gud och sig själv.

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post17

Kyrkvigningsfest 2016

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, August 10, 2016 15:30:57
Den 11 augusti 1997 invigdes kyrkan här i Heliga Hjärtas Kloster. Detta tackar vi GUD för och minns varje år.


Detta är en helig plats

här bor förvisso Gud

och här är himmelens port.

(Magnificat Kyrkvigningsfesten) • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post15

Dag 4

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, August 04, 2016 14:16:01

Slut.

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post14

Dag 3

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, August 04, 2016 07:19:47


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post13

Dag 2

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, August 03, 2016 09:37:17

'

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post12

Ikonmålardagar

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Tue, August 02, 2016 11:04:53
Ömhetens Gudsmoder
Det är den ikon som kommer att växa fram under ikonmålardagarna.

Dag 1
Motivet överförs och guldet läggs på.


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post11

Ikonmålardagar

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, July 11, 2016 14:40:42

Ikonmålardagar i Heliga Hjärtas Kloster

När man vill måla en ikon går man in i bön och låter arbetet fortskrida i Guds närvaro.
Under några dagar i början av augusti, vill vi erbjuda några att tillsammans med klostrets ikonmålande syster, Sr Agnes, begrunda mysteriet att Gud blivit människa och att arbeta med en egen ikon som uttrycker vår tros hemlighet, delta i klostrets regelbundna bönerytm och vara stilla.

Gruppen kommer att vara liten, men om du är intresserad, hör av dig via mail:
guesthouse@heligahjartaskloster.se eller telefon: 0143-21020

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post10

Vinbären är mogna

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, July 10, 2016 22:51:41
Rekreation bland vinbärbuskarna.

Sköljda och strax lagda i frysen. • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post9

Systerdagar

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, July 10, 2016 22:43:49


Sommaren har kommit till Omberg!
Tidigt i våras, medan vi fortfarande såg fram emot att vintern skulle släppa sitt grepp om oss och isen smälta, började vi tänka: ska vi inte bjuda alla ordenssystrar i landet till några försommardagar här, när klostrets omgivningar är som vackrast?

Efter flera förberedelser var det dags, under en ljus sommarhimmel samlades vi på terrassen runt våffeljärn och goda samtal den första eftermiddagen.
Vi ville gärna vistas utomhus så mycket som möjligt!

Gemenskap och ensamhet förenas till en lovsång för den som söker Gud i allt.


Stillhet, eftertanke och bön fick vi dela under veckan. Särskilt den kväll då vi alla vandrade eller åkte till Västra Väggar på Ombergs västsida, där berget höjer sig lodrätt ur Vättern.


Ordenslivets många uttryck

lär man bäst känna genom att dela det man älskar allra mest: Herren och den kallelse han givit oss.


Mycket finns att beskriva och dela:
Ibland får man ta både händer och fötter till hjälp,
ett långt livs erfarenheter och upptäckter sammanfattades


i sången som ljöd över Vättern: Med hela jag, hela mitt liv vill jag lova Herren!

Utflykter tar på krafterna: tillsammans hade vi förberett kvällsmaten.


En glad abbedissa från Vadstena omgiven av blå och grå systrar,


ser på den skara som njuter anblicken av sjön, som krusades stilla i kvällsbrisen."Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd" 1 Petr. 4:10


"All nåds Gud, som har kallar er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta,stödja, styrka och befästa er...."


Medan solen sjönk i Vättern bad vi completorium:"I dina händer, Herre Gud, befaller jag min ande..."Herre, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn över hela jorden,
du som har satt ditt majestät på himlen.
Ps. 8 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post8

Arbetsglädje

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, July 10, 2016 22:30:36
Benedikts Regel kapitel 35 har överskriften: "Veckotjänst i köket" Det inleds med orden "Bröderna (hos oss förstås systrarna) skall tjäna varandra... i denna tjänst... förökas kärleken." Denna dag har vi, styrkta till kropp och själ,

med gemensamma krafter...


i strålande solsken, tagit oss an Lavendelgården utanför gästhuset!Inte bara lavendel, buxbom, och klematis växer där, utan även en hel del ogräs har flyttat in.


Rosorna som klättrar i de runda spaljéerna måste bli av med torra grenar för att kunna visa sin prakt.

I skuggan av kyrkan rensar vi bort kvickrot och maskrosor,


och undrar över om ogräs fick fäste på jorden före eller efter syndafallet...


Och enades om att varje planta har sin egen plats för att skapelsens fullhet ska bli synlig!


Humlorna hjälper också till.

Det blir mycket ogräs och annat i hinkarna...som fylls i kärran när fyrhjulingen brummar in genom stora klostergrinden...Skottkärran har körts fram och innehållet får fortsätta sin resa till kompostgropen.


En härlig arbetsdag går mot sitt slut


och gräsmattorna är klippta!

TACK gode Gud och Skapare för allt omkring oss och för glädjen i gemensamt arbete!


 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post7

Vilken människotyp behöver världen idag?

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, March 20, 2016 11:27:46
I SIGNUM nr 2 2016 skriver Lovisa Bergdahl om priorinnevälsignelsen den 2 februari och om vårt klosters framväxt och spiritualitet.

http://signum.se/vilken-manniskotyp-behover-varlden-nu/ • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post6

Hur firar man jul i Kloster?

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, December 04, 2015 14:20:12
Den 19 december 2013 sändes ett radioprogram i P1 det var en intervju med vår syster Elisabeth. Journalist Lana Brunell mötte henne och talade om julen och hur vi firar den i klostret.

http://t.sr.se/JEebXQ
 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post5

Vilket himla liv!

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, December 04, 2015 14:17:19

VILKET HIMLA LIV, OM KLOSTER ORDNAR OCH GEMENSKAPER av Syster Sofie O.P.
Utgiven på Artos 2015

Om man vill veta mer om klosterliv idag, om olika ordnar och hur de växt fram så är detta en mycket bra bok!

Syster Sofie skriver mycket lättsamt och med mycket kunskap om de olika ordnarna.

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post4

Om att leva i kloster

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, December 04, 2015 14:09:52
Här är en film från The Missionary Sisters of the Precious Blood i Danmark. Det är en film vi sett och gärna rekommenderar andra att se, den handlar om att leva som syster i en missionerande orden idag.

https://youtu.be/C4qtTW9ZBRQ • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post3

Paulina Mariadotter och vårt livs framväxt

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, December 04, 2015 13:25:56

DEN EVANGELISKA MARIAVÄGEN TILL ENHET
En studie av Paulina Mariadotters spiritualitet
av Birgitta Laghé, utgiven på Artos & Norma Bokförlag 2004

PAULINA MARIADOTTER - HERRENS REDSKAP
om Paulina Mariadotter, 1903-1985, utgiven på Verbum 1990

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post1

Benediktinsk litteratur

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, December 04, 2015 13:24:45

DEN HELIGE BENEDICTUS REGEL
Översättare P Bengt Högberg OSB och Alf Härdelin, utgiven på Veritas förlag 2008

DEN HELIGE BENEDICTUS LIV
av Gregorius den Store, översättare P Bengt Högberg OSB, utgiven på Artos förlag 1999

… OCH JAG VISSTE DET INTE –
KOMMENTARER TILL DEN HELIGE BENEDICTUS REGEL
av Broder Ingmar Svanteson, utgiven på Artos förlag 2014

 • Comments(0)//klostervardag.heligahjartaskloster.se/#post0