Klostervardag

Klostervardag

Vår blick mot helga berget går

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, March 12, 2017 15:09:06

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Denna söndag har vi hört evangeliet om hur Jesus, på vägen mot Jerusalem, tog med tre av sina lärjungar upp på ett högt berg. Där förvandlades han inför deras ögon: "Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset." Så lät han dem förstå vem han var: det gudomliga ljuset lyste igenom för att väcka tro och hopp om uppståndelsen, efter lidande och död.

Under mässan sjöng vi nr 366 ur psalmboken Cecilia, psalmen från 1906 av Edvard Evers ”Vår blick mot helga berget går…”

I år fick vers 2och 3 en alldeles särskild betydelse.

Här nere är en smärtans dal,

vår hydda är ett bräckligt skal,

av stoft vår dräkt, vårt liv en fläkt

och himlavägen smal…”

Just detta har vi fått erfara de senaste veckorna, när vi tagit avsked av Moder Birgitta.


Psalmversen fortsätter:

Men, Jesus, från din härlighet

du våra sorger ser och vet.

Du lyfter mig i tron till dig,

till frid och ljuvlighet…
En gång, när slutat är allt ve,

skall skyn sig öppna, jag skall se

i evigt ljus, min Faders hus,

min Gud, min Frälsare.

Då skall min blick ej skymmas mer,

min hydda aldrig brytas ner…

Jag allt förklarat ser…

Hans namn ske lov och pris!
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.