Klostervardag

Klostervardag

Lampvälsignelse

2017Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, December 14, 2017 16:51:31

Tacka Herren, Evigheternas Konung


Innan lördagskvällens vesper, första vespern under Adventstiden, bar vi Sakramentet från kryptan till tabernaklet i kyrkan igen efter installationen av ny belysning.

Kyrkan var grundligt städad och ljuset flödade – ett nytt kyrkoår, en ny begynnelse:

Tanken gav oss ny kraft när prästen bad:

Må Herren välsigna detta hus med sin närvaro,

må dessa nya lampor brinna med ett ljus som påminner oss om världens Ljus,

Jesus Kristus, vår Frälsare och Herre.

Må hans ljus lysa i denna hans kyrka,

så att alla folk kan se sanningen i dess fullhet.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.