Klostervardag

Klostervardag

Familjemässa

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, June 15, 2018 17:50:33
Söndagen den 10 juni firade vi en familjemässa i kryptan som avslutning på årets barnundervisning. Barnen sjöng två sånger, läste första läsningen och bar fram förbönerna - som den yngsta gruppen skrivit förra gången. P Peter predikade över skapelsen och om eucharistin som delaktighet och gemenskap med Kristus. Det blev en fin mässa med barn och vuxna. Efter mässan drack vi saft och kaffe i Pilgrimssalen. Det var första gången vi hade en familjemässa därför var det en så stor glädje att den blev så uppskattad.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.