Klostervardag

Klostervardag

Unga benediktiner på besök

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, October 27, 2018 18:50:44

Sedan ungefär 15 år samlas yngre systrar från Europa en gång vartannat år i något av de många klostren till reflektion och gemenskap. I år hade vi bjudit in till en knapp vecka här på Omberg. Många anmälde sig för gemensamt tankeutbyte kring temat FRID. Riktmärke var den helige Benedikts undervisning om detta tema, som, uttalat eller outtalat, förekommer i många av Regelns 72 kapitel.

”Sök friden och trakta efter den”, ur Regelns prolog var överskriften.

Korta föredrag, tänkta som utgångspunkt för gemensam reflektion, gavs av

Moder Katarina från vårt kloster under rubriker som:

Att leva i frid i en kommunitet, med Gud och med mig själv.

Vad gör vi när friden är hotad?

Att ge frid: bära frukt och ge liv.

Moder Maria från S:ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena bidrog till en fördjupad förståelse av att möta de kriser som uppkommer i vars och ens liv, och som, om man inte flyr undan dem, fördjupar kallelsen att bli en sann och äkta människa.

Samtal och lyssnande med och till varandra, bön och arbete, många skratt och stunder av eftertänksamhet präglade dagarna. Det härliga höstvädret inbjöd också till vandringar över Omberg!


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.