Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


15 augusti

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, September 07, 2019 14:15:32


På högtidsdagen för Marias upptagning i himlen ber vi om vår Moders förbön, i förtröstan på Guds omsorg om allt Han har skapat.

Vi ber för hela Kyrkan och alla hennes tjänare, att var och en genom sitt liv skall vittna om Dig. Gör oss alla, likt Maria, till Kristusbärare in i världen som förmedlar tro, hopp och kärlek till var och en vi möter.

Vi ber för dem som vänt Dig ryggen, för dem som har snärjt in sig i synd och skuld. Herre, led dem till sann omvändelse och kom dem till mötes med din barmhärtighet och nåd så att de åter kan leva försonade med Dig.

Vi ber för alla som måste bära tunga bördor och som inte vet var de skall finna hjälp eller vila. För alla som inte själva har kraft att hantera vardagens bekymmer. Låt dem i Marias moderliga omsorg få finna en källa till tröst och stöd.

Vi ber om ditt beskydd för alla familjer. Bevara makarna i troheten till varandra och låt alla barn få växa upp i trygghet och kärlek. Kom med helande och försoning till de familjer som hotas av splittring. Vi ber särskilt för alla kristna familjer, att föräldrarna skall kunna förmedla en levande tro på Dig till sina barn.

Vi ber för de gamla, sjuka eller skadade, för alla dem som ligger för döden eller kämpar för sina liv. Herre, ge dem alla nåden att likt Maria lägga sina liv helt i dina händer, i förtröstan på Dig och din barmhärtiga vilja. Ta emot alla våra avlidna i friden och glädjen hos Dig.

- Herre, hör vår bön. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post98

Augustikväll

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, August 12, 2019 12:29:36

Sommaren – den tid då även naturen på ett speciellt sätt gör oss medvetna om Guds skönhet och omsorg, och låter oss urskilja hans oavlåtliga verksamhet i vår värld, går mot sitt slut. Självklart delar vi oron för rovdriften på alla Guds gåvor till oss i naturen och den följd det får för klimat och livsbetingelse för människor och djur.

Så har tacksamheten för de vackra dagarna och den rika skörden vi fått en allvarsam och eftertänksam underton.

I augustikvällarnas svalka och stillhet ser vi ut över slätten… • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post97

Festdag

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, July 10, 2019 22:12:04
Den 11 juli firar vi den helige Benedikts festdag. Han ville grunda en skola i Herrens tjänst för dem som för Kristi namns skull, för Hans stora kärleks skull, har lämnat allt.
Den helige Benedikt frågar oss:
ÄR DU EN SOM ÄLSKAR LIVET OCH VILL SE GODA DAGAR?
När vi svarar ja leder oss GUDs Ande vidare på den väg som han bereder för var och en. Ja, han säger: "SE, I SIN GODHET VISAR OSS HERREN LIVETS VÄG".
Livet väg går vi tillsammans, i bön och arbete, i möda och vila, i delad sorg och glädje - och vill bemöda oss om att inte föredrag något framför Kristus.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post96

Amen Halleluja

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, June 05, 2019 21:31:12

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post95

ur Pingstsekvensen

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, June 05, 2019 21:28:28


Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post94

Pingstnovena

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, June 02, 2019 12:20:48

Under de 9 dagarna mellan Kristi himmelsfärds dag och Pingstdagen ber vi särskilt om att den heliga Ande skall sändas och utgjutas över hela Kyrkan, över varje troende. I Pingstsekvensen,Veni, Sancte Spiritus som skänkts oss av en engelsk kyrkoman på 1200-talet, Stephen Langton, eller, enligt andra källor, av Påven Innocentius den III, känner vi igen vår längtan och ber med systrar och bröder över hela jorden. Den första strofen lyder:

Kom, Guds egen andedräkt,
kom du rena varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Solen lyste in genom ett av fönstren i korsgången och skuggan bildade en talande bild på golvet:


Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post93

Påsktid

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, May 05, 2019 07:51:12

KRISTUS HAR UPPVÄCKTS FRÅN DE DÖDA OCH SKALL INTE MER DÖ -

DÖDEN ÄR INTE LÄNGRE HERRE ÖVER HONOM!
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post92

Påskafton

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, April 27, 2019 16:51:10


För några veckor sedan firade vi Marie Bebådelse, Marias helhjärtade och förbehållslösa ”ja” till Gud och hans vilja med hennes liv. Hennes hållning var och är en total överlåtelse av den egna viljan med alla dess planer och önskningar – ett frivilligt uppgående i Guds vilja, i hans godhets och kärleks försyn. I sitt förhållande till Gud är hon ständigt tom, öppen, redo att ta emot och låta sig ledas, men aldrig passiv eller resignerad.

Marias ”ja” var ett avgjort ”ja” - givet en gång för alla i Bebådelsen, och sedan förverkligat dag efter dag. Det var inte ett bejakande av något klart definierat, bekant och därför i viss mån ”tryggt”. I tro gjorde Maria Faderns vilja till sin egen. Hon gjorde sig inga storslagna planer – hennes liv tillhörde inte längre henne själv – och just därför kunde Gud göra stora ting med sin ringa tjänarinna.

Mer än någon annan skapad varelse står Maria i samklang med själva Treenighetens liv och väsen. Hon andas i Andens rytm - eller kanske kan man snarare säga att Anden andas i henne. Den kärlek som ständigt flödar mellan Fadern och Sonen flödar också fritt genom Maria.

Maria, en gång andades du ut ditt ”ja” och uppfylldes av Anden, av Livet självt. Nu har du åter andats ut ditt ”ja” till Faderns vilja– denna gång i korsets skugga, i tystnadens mörker och sorg, oförstående och smärta. Men det är inte en livlös tystnad och tomhet, inte en sådan som följer på uppgivenhet och missmod. Snarare är tystnaden förväntansfull – tillitsfull mitt i smärtan.

Du väntar, väntar på Livet – likt ett tomt och öppet kärl väntar du på att Guds goda vilja skall ske, med dig och med hela skapelsen. Också i mörkrets stund andas du i takt med Gud, i samklang med hela Treenigheten.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post91

Långfredag

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, April 19, 2019 20:37:04
Jesus var fastnaglad vid korset, oförmögen att röra sig eller hjälpa sig själv.

Men trots detta var han fri - friare än någon annan människa någonsin har varit - ty han lydde helt sin Faders vilja.

Hela Jesu liv var självutgjutande, ett gränslöst givande av sig själv till och för andra...

För vår skull, för att vi i dödens stund skall falla i hans armar.
Hur obegripligt stor är inte Guds kärlek till oss syndare?!

(Ur klostrets korsväg)

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post90

Agapemåltid

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, April 19, 2019 20:28:24
Skärtorsdagen agapemåltid inleds enligt gammalt bruk med att varje gäst tas emot med orden i Benedikts Regel:
"Abboten (skall) gjuta vatten över gästernas händer... därefter skall man recitera denna vers: "Gud, vi har tagit emot din barmhärtighet, mitt i ditt tempel" RB 53.

Under måltiden som följer på den högtidliga mässan lyssnar vi till Jesu avskedstal, och efter orden: "När Jesus sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan Kidrondalen. Där låg en trädgård, som han och lärjungarna gick in i". Vi avslutar måltiden och fortsätter bönevakan med Jesus...


 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post89

Skärtorsdag

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, April 18, 2019 11:54:53

På Skärtorsdagens morgon samlas alla systrar i Kapitelsalen och priorinnan tvättar allas fötter, som ett tecken på hennes uppdrag att tjäna.

Den Helige Benedikt skriver i sin Regel att vi aldrig ska misströsta om Guds barmhärtighet, dvs aldrig tvivla på att Hans kärlek omger oss, att vi ständigt är omringade av Guds kärlek, att Han oupphörligt skänker oss sin vänskap och sitt liv. Vi har en Gud som i allt bär omsorg om oss.

Under ökenvandringen ger Gud folket manna att äta. Han när människorna med bröd från himlen.

Från himlen utlämnar Gud också sin Son, som frivilligt ger sig själv som Livets bröd, som föder det nya livet i oss. Vid bespisningsundret förmerar Jesus bröd, i Kana förvandlar Han vatten till vin. Denna, eukaristins födelsekväll, tillreder Jesus en tacksamhetens måltid och uppmanar till omvändelse och förnyelse.

Vill vi förändras? Är vi beredda att följa Hans exempel? Jesus visar med all tydlighet genom sitt liv, vad efterföljelse innebär för den som vill göra Honom sällskap.

I all Guds tjänst för oss finns den barmhärtighet och kärlek Han vill ge, som efterföljare får vi i glädje och med tacksamhet vända oss till Honom med fridsam försynt förundran, och till den godhjärtade och ömsinte Guden viska:

Vad kan jag stå till tjänst med? • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post88

Askonsdag

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, March 06, 2019 11:29:38

Före Askonsdagens mässa brändes de kvistar vi hälsat Kristus med vid Palmsöndagens procession förra året. I ett kärl stod askan på altaret och välsignades, och prästen tecknade ett kors på våra pannor med den, som påminnelse om fastetidens budskap.

"Omvänd dig och tro på Evangeliet" sägs till var och en av oss när korset tecknas.

Evangeliet, Livets och Frihetens Ord. Det befriande Ordet.

Det handlar om omvändelsens gåva, om att ständigt få återvända till Kristus när vi förirrat oss in i det främmande land som vi kallar synd, frånvändhet och okänslig slutenhet.

Hela vårt liv handlar ju om det mål som kan sammanfattas i en enda fråga:

Hur kan vår kärlek växa?


Fastetiden vill ta oss dit: in i en förnyad och fördjupad relation till Kristus.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post87

Den heliga Scholastica

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, February 11, 2019 14:45:41

I de benediktinska klostren för systrar firas den heliga Scholasticas högtid den 10 februari med särskilt stor glädje. I den helige Benedikts levnadsberättelse läser vi om de två heliga syskonens sista möte under jordelivet.
När den vackra molnfria kvällen nalkades bad Scholastica att de skulle fortsätta tala om det himmelska livets glädje ända till morgonen. Då blev Benedikt mycket upprörd: ”Vad är det du säger syster? Jag kan på inga villkor stanna utanför klostret!” När Scholastica hörde sin brors ord blev hon ledsen, knäppte sina händer på bordet och bad. Då utbröt ett våldsamt åskväder och regnet vräkte ner. Varken Benedikt eller de bröder som åtföljde honom kunde sätta sin fot utanför huset där de satt.

Benedikt började sorgset klaga: ”Må den Allsmäktige Guden vara dig nådig syster! Vad är det du har gjort?”

”Jag bad dig", sa Scholastica, ”men du ville inte höra på mig. Då bad jag min Herre och han hörde mig!” Och fortsatte, säkert lite retfullt: ”Gå nu, om du kan, vänd tillbaka till ditt kloster!”

De blev kvar och kunde hela natten igenom dela sina erfarenheter av det andliga livet och styrka varandra.

Gregorius den Store, som nedtecknat berättelsen om den helige Benedikts liv, avslutar ”Enligt ett ord hos Johannes är Gud kärleken; så är det också rätt och riktigt att hon förmådde mer som älskade mer.” • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post86

Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 8

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, January 24, 2019 21:38:24Herren är mitt ljus och min räddning (Psaltaren 27:1)

Reflektion

Under de åtta dagarna under denna bönevecka för kristen enhet har de dagliga reflektionerna tagit upp många svåra situationer som vi möter i vår värld idag

Dag efter dag, år efter år, och särskilt under böneveckan för kristen enhet samla kristna för gemensam bön, för att uttrycka sin gemenskap genom dopet och tron, för att lyssna till Guds röst i Skriften och för att tillsammans be om enhet i Kristi kropp. När de gör detta, erkänner de att den heliga Treenigheten är källan till all enhet och att Jesus är världens ljus som lovar livets ljus till alla dem som följer honom. De många orättvisorna i världen gör dem ofta ledsna eller upprörda. Men de förlorar inte hoppet utan kallas till handling. Eftersom Herren är deras ljus, deras frälsning och deras livs styrka är de inte rädda.

Bön

Gud, vår uppehållare, vi prisar dig för din kärleksfulla godhet som håller oss uppe i tider av prövning och visar oss ditt ljus i tider av mörker. Förvandla våra liv så att vi kan bli till välsignelse för andra. Hjälp oss att leva ut enhet i mångfald som vittnen om din gemenskap Fader, Son och helig Ande, en enda Gud, nu och för alltid. Amen. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post85

Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 7 - 24 januari

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, January 24, 2019 21:23:06Herren Sebaot är hans namn (Jeremia 10:16)

Reflektion

Skapelsens värld är ett uttryck för Guds underbara makt. Guds godhet har blivit synlig i och genom hela skapelsen: ”Herren Sebaot är hans namn.”

Idag står vi emellertid för en allvarlig ekologisk kris, som hotar naturens överlevnad. Många människor har genom girighet drivits att utnyttja skapelsen bortom dess förmåga. I utvecklingens namn av har skogar skövlats och miljögifter förstört landområden, luften, floderna och haven. Detta har gjort det omöjligt att odla jorden, gjort vattnet odrickbart och orsakat att djuren dör. I denna situation är det nyttigt att komma ihåg, att Jesus, efter sin uppståndelse, uppdrog åt lärjungarna att förkunna evangeliet ”för hela skapelsen”. Ingen del av skapelsen står utanför Guds plan att göra allting nytt. Därför är en omvändelse nödvändig från att exploatera till en attityd som värderar och försonar oss med skapelsen.

Rörelser bland människor av olika tro i Indonesien och på många andra håll inspirerar kristna att skapa miljöfrämjande kyrkor och stå upp mot miljöförstöringen. Detta förenar kristna när det gäller att bära vittnesbörd om sin Skapare, ”ty det är han som har skapat allt”. När vi förenar oss med andra kristna för att ta vara på vårt gemensamma jordiska hem innebär det inte bara aktivism, utan ett fullföljande av Herrens uppdrag att förkunna de goda nyheterna om Guds helande och upprättande kärlek till hela skapelsen.

Bön

Kärleksrike Gud.

Genom ditt ord har allting blivit till.

Vi tackar dig för universum som uppenbarar din ära, skönhet och godhet.

Ge oss vishet att vandra varsamt på jorden och tillsammans bli profeter för dina goda nyheter för hela skapelsen. Amen. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post84

Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 6 - 23 januari

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, January 23, 2019 18:43:04Att bära ett glädjebud till de fattiga (Lukas 4:18)

Reflektion

Profeten Amos kritiserade affärsmän som utövade falskhet och exploaterade de fattiga för att göra största möjliga vinst. Amos underströk också att Gud ser deras missgärningar och att han aldrig kommer att glömma det. Gud lyssnar på ropen från offren för orättvisor och överger aldrig dem som är utnyttjade eller behandlas orättfärdigt.

Vi lever i en globaliserad värld där marginaliseringen, exploateringen och orättfärdigheten är hejdlös. Gapet mellan rika och fattiga blir allt större. Ekonomiska framsteg blir avgörande faktorer i relationerna mellan folk, nationer och samhällsgrupper. Ekonomiska frågor ökar ofta splittring och konflikter mellan dem. Det är svårt att uppnå fred när rättvisa är frånvarande.

I kraft av vårt gemensamma dop delar alla kristna Jesu profetiska uppdrag att förkunna de goda nyheterna till de fattiga och svaga i både ord och handling. När vi upptäcker detta uppdrag, kommer den heliga Anden över oss och ger oss kraft att arbeta för rättvisan. Vår värdighet som kristna kallar oss att tala och arbeta på ett sådant sätt att budskapet från profeten Jesaja, som Jesus förkunnade i Nasaret, blir förverkligat varje dag när vi lyssnar till människorna omkring oss.

Bön

Gud vår Fader,

förlåt vår strävan efter makt och befria oss från frestelsen att förtrycka andra.

Hjälp oss genom gemenskapen i din heliga Ande att leva i solidaritet med vår nästa och så med din Son Jesus tillsammans dela uppgiften att fullfölja ditt löfte om frihet från fattigdom och förtryck.

Det ber vi om i hans namn. Amen. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post83

Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 5 - 22 januari

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, January 23, 2019 18:32:03


Nöj er med vad ni har (Hebreerbrevet 13:5)

Reflektion

Hebreerbrevets författare varnar oss för omåttlig kärlek till pengar och materiella ting. När vi tror att vi aldrig har tillräckligt, påminner texten oss om Guds försyn och försäkrar oss om att Gud aldrig kommer att överge sin skapelse. Genom jordens fruktbarhet, dess floder och sjöar, har Guds godhet försett oss med riklig föda och färskt vatten som räcker för alla levande varelser. Ändå är det många människor som saknar dessa grundläggande behov. Mänsklig svaghet och girighet leder ständigt till korruption, orättvisor, fattigdom och hunger. I stället för att bry sig om andra och dela vårt goda med dem, kan det vara frestande att samla och lagra pengar, mat och naturresurser för oss själva eller vår egen nation eller etniska grupp.

Ändå lär oss Jesus att de materiella tingen inte borde vara vårt främsta bekymmer. Tvärtom ska vi först och främst söka efter Guds rike och de värden som vår himmelske Fader vill ge oss. Under de senaste åren har en del kyrkor i Indonesien ställt olika slags finansiella, allmänmänskliga och utbildningsmässiga resurser till stöd för små kyrkor på landsbygden. Med dessa enkla och praktiska exempel på ömsesidig kärlek har de visat att enheten med medkristna är Guds gåva till hans kyrka. Att leva mer enkelt och inte vara upptagen med att tjäna pengar utöver det man behöver eller samla resurser för framtiden, kan göra det möjligt för oss att göra världen, vårt gemensamma hem, till en mer rättfärdig plats.

Bön

Barmhärtige Gud,

vi tackar dig för dina nådefulla gåvor.

Ge oss nåden att ta emot alla dina välsignelser med ödmjuk tacksamhet.

Hjälp oss att vara nöjda och dela med andra som är i nöd,

så att de kan upptäcka enheten i den kärlek som flödar ut från dig,

vår treenige Gud,

du som lever och regerar från evighet till evighet. Amen. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post82

Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 4 - 21 januari

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, January 21, 2019 16:47:03

Materialet är hämtat från Sveriges Kristna Råds HemsidaNöj er med vad ni har (Hebreerbrevet 13:5)

Reflektion

Hebreerbrevets författare varnar oss för omåttlig kärlek till pengar och materiella ting. När vi tror att vi aldrig har tillräckligt, påminner texten oss om Guds försyn och försäkrar oss om att Gud aldrig kommer att överge sin skapelse. Genom jordens fruktbarhet, dess floder och sjöar, har Guds godhet försett oss med riklig föda och färskt vatten som räcker för alla levande varelser. Ändå är det många människor som saknar dessa grundläggande behov. Mänsklig svaghet och girighet leder ständigt till korruption, orättvisor, fattigdom och hunger. I stället för att bry sig om andra och dela vårt goda med dem, kan det vara frestande att samla och lagra pengar, mat och naturresurser för oss själva eller vår egen nation eller etniska grupp.

Ändå lär oss Jesus att de materiella tingen inte borde vara vårt främsta bekymmer. Tvärtom ska vi först och främst söka efter Guds rike och de värden som vår himmelske Fader vill ge oss. Under de senaste åren har en del kyrkor i Indonesien ställt olika slags finansiella, allmänmänskliga och utbildningsmässiga resurser till stöd för små kyrkor på landsbygden. Med dessa enkla och praktiska exempel på ömsesidig kärlek har de visat att enheten med medkristna är Guds gåva till hans kyrka. Att leva mer enkelt och inte vara upptagen med att tjäna pengar utöver det man behöver eller samla resurser för framtiden, kan göra det möjligt för oss att göra världen, vårt gemensamma hem, till en mer rättfärdig plats.

Bön

Barmhärtige Gud,

vi tackar dig för dina nådefulla gåvor.

Ge oss nåden att ta emot alla dina välsignelser med ödmjuk tacksamhet.

Hjälp oss att vara nöjda och dela med andra som är i nöd,

så att de kan upptäcka enheten i den kärlek som flödar ut från dig,

vår treenige Gud,

du som lever och regerar från evighet till evighet. Amen. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post81

Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 3 - 20 januari

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, January 20, 2019 18:26:33


Nådig och barmhärtig är Herren (Psaltaren 145:8)

Reflektion

”Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat”, säger psalmisten och förkunnar att Guds kärlek sträcker sig över alla etniska, kulturella men också religiösa gränser. Jesu släkttavla i Matteusevangeliet speglar denna vidgande syn. Under det att de gamla kulturerna ofta såg kvinnan som underordnad eller som faderns eller den äkta mannens egendom, tar Matteus med fyra kvinnor bland Jesu förfäder. Två av dem, Rut och Rachav, var hedningar. Tre andra förfäder på listan var kända för sin syndfullhet, bland dem äktenskapsbrytaren kung David. Att nämna dessa i Jesu släkttavla och göra dem delaktiga av Guds mänskliga historia säger att Gud inkluderar var och en, man och kvinna, syndare och rättfärdig, i sin frälsningsplan, oberoende av deras bakgrund.

Indonesien är en nation som består av över 17 000 öar och 1 340 olika etniska grupper. Kyrkorna är ofta åtskilda längs med etniska gränser. En sådan exklusivitet kan medföra att en del ser på sig själva som ägare av sanningen, vilket skadar kyrkans enhet. Mitt i en stigande etnisk och religiös fanatism och en växande anda av intolerans i världen idag, skulle kristna kunna tjäna den mänskliga familjen genom att tillsammans bära vittnesbörd om den allomfattande kärleken från Gud och med psalmisten förkunna att ”nådig och barmhärtig är Herren” och ”god mot alla”.

Bön

Fader, Son och helig Ande, en enda Gud,

vi prisar dig för din stora ära som visat sig i hela skapelsen.

Ge oss ett öppet hjärta så att vi kan omfamna alla dem som upplevt diskriminering.

Hjälp oss att växa i den kärlek som sträcker sig bortom fördomar och orättfärdighet.

Ge oss nåden att respektera det unika i varje människa, så att vi i vår mångfald kan uppleva enhet.

Detta ber vi om i ditt heliga namn. Amen • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post80

Böneveckan för Kristen Enhet, Dag 2

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, January 19, 2019 10:01:55
Hämtat från: Sveriges Kristna Råd Hemsida

Dag 2 Vad ni säger skall vara ja eller nej (Matteus 5:37)


Reflektion

Våld mot medmänniskor handlar inte bara om fysiska övergrepp eller plundring, utan också om skvaller och elak ryktesspridning. Sociala medier har gjort det enkelt för osanningar att spridas på ett ögonblick till en stor publik. Kristna i Indonesien är medvetna om hur detta ibland leder till att lögner och fördomar sprids av religiösa grupper, inklusive kristna, gentemot andra religiösa grupper. Rädsla och hot om vedergällning kan göra att människor blir ovilliga att stå upp för sanningen och gör att de förblir tysta inför orätta och osanna påståenden som är till för att skapa rädsla.

Jesus sa mycket tydligt: ”Vad ni säger skall vara ja eller nej”. Det som är vid sidan av detta kommer från den onde. Falskhet förstör goda förhållanden mellan människor och mellan olika grupper, inklusive kyrkor. Oärlighet upplöser kyrkans enhet. Brevet till efesierna påminner oss om att vi är varandras lemmar. Detta är en kallelse till kristna att vara ärliga och ansvarskrävande mot varandra och så växa i gemenskap. Om vi gör detta sker det inte genom den onda anden, utan det är Guds ande som är i oss.

Bön

Rättfärdighetens Gud,

ge oss vishet att skilja mellan gott och ont.

Låt våra hjärtan vägledas av ärlighet och våra läppar tala sanningens ord.

Ge oss mod att vara sanningsenliga, även när andra går emot oss.

Bevara oss från att sprida falskhet.

Gör oss i stället till budbärare om enhet och fred och förkunnare av de goda nyheterna för alla människor.

Det ber vi i din Sons, Jesu Kristi, namn. Amen.
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post79

Böneveckan för de Kristnas Enhet

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, January 19, 2019 09:55:04
18-25 januari, Böneveckan för de Kristnas Enhet

Materialet är hämtat från Sveriges Kristna Råds Hemsida

Temat för veckan är:

Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. (5 Mosebok 16:18-20)

Låt oss bära fram våra gemensamma böner till Gud för kyrkan och för hela mänsklighetens behov.

Från öarna och oceanerna tillber vi dig, o Gud, Skaparen av allt liv. Över bergen och genom dalarna lovprisar vi dig, o Gud, världens frälsare. Med alla nationers tungomål, tackar vi dig, o Gud, kropparnas och själarnas tröstare. Vi kommer inför dig med våra bördor och vårt hopp. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss av din kärlek.

Vi ber för dem som lever i orättvisor mitt ibland oss. Ge oss mod att lyfta fram deras röster och stärka deras hopp. Vi ber för dem som fortsätter att befästa orättvisorna. Må din kärlek fylla våra hjärtan och göra oss till sändebud om frihet och fred. Vi ber för varje organisation och för varje människa som står upp för rättfärdighet. Hjälp oss att handla rättfärdigt i enlighet med ditt ord. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss av din rättfärdighet.

Vi ber för kyrkans synliga enhet. Hjälp oss att fullfölja Jesu bön om att vi alla skall bli ett och arbeta tillsammans för att manifestera ditt rike. Idag ber vi:

O Gud, hör vår bön och ge oss hängivelse för enhet.

Vi tackar dig för de många färger, kulturer och traditioner som vi delar i denna värld. I våra olikheter, ena oss genom din kärlek. Gör det möjligt för oss att handla tillsammans för att upprätthålla livet och att göra denna värld till ett rättfärdigt och fredligt hem för hela mänskligheten. Idag ber vi:

O Gud, hör våra böner och ge oss din fred. AMEN.


Dag 1: Låt rätten välla fram som vatten (Amos 5:24)


Reflektion

Kristna människor kan ibland vara mycket upptagna med bön och gudstjänst, men mindre angelägna om att bry sig om de fattiga och marginaliserade. Ibland ber vi i kyrkan men förtrycker samtidigt vår nästa eller exploaterar miljön. Kristna i Indonesien erkänner att det i deras land finns människor som passionerat försöker att utöva sin tro, men som samtidigt förtrycker dem som har en annan tro och till och med utövar våld för att göra detta. Men enligt Lukasevangeliet påminner Jesus oss om att det yttre tecknet på tillbedjan av Gud är att handla rättfärdigt. Han är sträng i sitt fördömande över dem som försummar denna förpliktelse.

I Amos profetiska budskap avvisar Gus den gudstjänst som firas av dem som försummar rättvisan, de skall i stället ”låta rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström” (Amos 5:24). Profeten insisterar på att gudstjänst och rättfärdiga handlingar hör samman. När kristna arbetar tillsammans och lyssnar till ropet från de fattiga och förtryckta växer de i gemenskap med varandra och med den Treenige Guden.

Bön

Änkans, den föräldralöses och främlingens Gud,

du har visat oss rättfärdighetens väg.

Hjälp oss att följa din väg genom att handla rättfärdigt när vi tillber dig.

Hjälp oss som kristna att tillbe dig tillsammans, inte bara i våra hjärtan och tankar, utan också genom våra handlingar.

Må den heliga Anden hjälpa och leda oss att arbeta för rättfärdighet varhelst vi befinner oss, så att många människor kan bli stärkta genom våra insatser.

I Jesu namn. Amen.
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post78