Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Josef bjuder oss välkomna

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, December 29, 2016 11:21:12


Inför den Evige som kommit till jorden

får vi stå dessa juldagar,

med den Helige som lever med oss på jorden

får vi gå in i det nya året 2017,

må Hans välsignelse följa oss alla på jorden.

Varje år skapas här i klostret ett särskilt julmotiv, som fästs på ett ljus. I år möter oss Josef, som står i dörren till det enkla stallet: han bjuder oss att böja nacken för att kunna stiga in. Där inne har Maria lindat barnet som bär hela världen, han som är Fridens konung och alltings upphov.

Med henne begrundar vi:

Ordet har blivit människa och bott ibland oss.

Ordet som bär oss.

Ordet som när oss på vandringen.

Ordet som aldrig tystnar utan som skall ljuda till tidens slut.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post44

Andra Advent

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, December 07, 2016 15:05:41

Andra Advent

Kollektbönen den andra söndagen i Advent slår an tonen för hela veckan:
”Allsmäktige och barmhärtige Gud,
Låt inget här på jorden hindra oss
att skynda din Son till mötes,
utan led oss med din himmelska vishet
till fullkomlig förening med honom,
din Son Jesus Kristus vår Herre…”

***

På mångahanda sätt har Herren talat.
Han talar än i dag: stilla, men oavbrutet.
Kommer jag att höra med vidöppna öron?
Eller förstöra det som fötts i mig?

JESUS, Ordet som har blivit kött talar till mig;
genom Skriften, genom bönen
och mitt eget hjärtas längtan.
Genom andras ord och erfarenheter som möter mina.
Bönen stiger upp i mig:
”Öppna Herre mitt inre för din närvaro”.
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post43

Advent

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, November 30, 2016 16:14:49
ADVENT

Var vaksamma, var beredda hörde vi under den första Adventssöndagen.
”Herren skall komma, han skall inte dröja” har vi sjungit i tidebönerna.
Han skall komma med ljus, med tröst till dem som sörjer, med kraft till de trötta.

Evangelietexten talar om två män som arbetar ute på åkern, den ene tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor mal på samma kvarn. Den ena tas med, den andra lämnas kvar.

En svår text: vad menas med detta?

Pastor Karl-Heinz Peter som gästar oss gav oss följande tanke:
”Texten beskriver inte enskilda människors öden, det skulle motsäga att Gud är en älskande och omtänksam Fader. Istället talas det om två tillstånd. Den som är försonad med sig själv och sina medmänniskor är lätt, genomskinlig och kan resa sig och gå in i himmelriket då porten öppnas. Den som däremot är fången i många konflikter och spänningar är ogenomtränglig, tung, svårmodig. Han sitter fast, kan inte resa sig – och blir kvar.”

Gud vill befria oss från allt som håller oss bundna och orörliga. Han har upprättat ett förbund med oss: vi får bli delaktiga av det: ”Min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden”. 1 Mos 9:13


 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post42

Barmhärtighet

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, October 30, 2016 15:56:11

De sju barmhärtighetsverken idag

I bullan ”Misericordiae vultus” uppmanar påven Franciskus de troende att under barmhärtighetens år upptäcka ”barmhärtighetsgärningarna” på nytt. Vilka är särskilt viktiga idag?

År 2007 sände biskopen i Erfurt, Joachim Wanke ut frågan i sitt stift, och av de svar som inkom sammanställdes ”De sju barmhärtighetsverken idag”.

En människa säger:

Du hör hemma här

Jag lyssnar på dig

Jag talar gott om dig

Jag går ett stycke väg med dig

Jag delar med dig

Jag besöker dig

Jag ber för dig

Vi ser att dessa verk är formulerade på ett annat sätt än de traditionella barmhärtighetsgärningarna. Det står inte allmänt ”besöka de sjuka”, utan mycket konkret: ”Jag besöker dig”. Det blir inte bara en uppmaning något ”man borde” utan en personlig utmaning.

Var och en av oss vet hur gott ett vänligt ord och tecken på tillgivenhet gör oss. Vi har möjlighet att ge varandra det, om vi går genom dagen med vaken uppmärksamhet och möter varandra med varsamhet.

Du hör hemma här

Även om du inte är ”inne”, och inte kan ”hänga med”: För Gud är du dyrbar och värdefull, och det vill jag låta dig känna.

Jag lyssnar på dig

Även om mycket annat pockar på min uppmärksamhet och jag helst skulle vilja tala själv, eftersom jag är alldeles proppfull:

Du är viktig för mig! Och detta vill jag visa genom att lyssna uppmärksamt.

Jag talar gott om dig

Även om de andra skäller, och jag tycker att det är svårt att inte göra detsamma trots att jag känner till dina svagheter:

Jag är medveten om ditt värde! Därför vill jag se det goda i dig och tala om det.

Jag går ett stycke väg med dig

Även om det kostar mig något, även om jag har tillräckligt med egna sorger och bekymmer och själv måste söka min väg:

Jag vill ge dig närhet och därför beledsagar jag dig.

Jag delar med dig

Även om jag själv inte har så mycket och därför får försaka något, och dessutom inte vet hur du kommer att reagera på det:

Jag vill låta din nöd beröra mig, och därför ger jag dig något av mig själv.

Jag besöker dig

Även om jag har ont om tid, och måste göra en extra ansträngning. Även om det finns så mycket annat som också borde göras:

Du ska veta att någon har tänkt på dig. Därför går jag dig till mötes.

Jag ber för dig.

Även om det är främmande för dig och det kostar mig mod att säga det till dig -Och även om du knappt kan tro det:

Gud har en plan för ditt liv, och jag ber att du i denna plan skall upptäcka hans kärlek.Denna konferens höll M Katarina den 22 oktober 2016 och den utgick från en text av Abbedissan i Abtei Varensell, Tyskland, M. Angela Boddem OSB som i sin tur har inspirerats av Sr M. Caja Bernhards text (Ur: Begegnung – Zeitschrift aus Schönstatt für Frauen 2/2007.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post41

Ingenting

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, October 01, 2016 16:15:22Ingenting får således gå före gudstjänsten
. RB 43:3

Genom de murade korsen i läktarskranket i vår klosterkyrka kan man ana något litet av altarrummet. Här i Kyrkan återvänder vi ständigt till centrum.

Tillsammans, sida vid sida, står vi i koret och lovsjunger Honom som är sann Gud och sann människa. Vi ber och lovsjunger tillsammans med hela Kyrkan, med Maria Guds Moder och alla helgon. Vi ber för dem som anförtrotts oss, liksom för dem som inte själva förmår be och lovsjunga.

På bilden verkar det mörkt på den här sidan, men genom korspassagen öppnar och vidgar det sig mot ljuset. I mörkret blir även minsta ljus synligt. Så kan det också vara i vårt liv. I mörkret öppnar sig plötsligt livet, ett Ord lyfter och talar till oss, en börda lättar. Vi söker Gud, och varje gång vi funnit Honom återstår det så mycket mer att söka efter. Vandringen fortsätter, den pågår.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post40

Aldrig misströsta

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, September 17, 2016 15:50:58Aldrig misströsta om Guds barmhärtighet.
(RB 4:74)

Gud
ger oss varje dag del av sitt liv och sin barmhärtighet. Han stöder oss när vi vacklar, lockar oss ut ur modlöshet, leder och uppehåller oss när kraften tryter.

I Kristus har Gud visat att han har ett hjärta fyllt av kärlek.

I vardagen kan det vara lätt att tappa perspektivet, att fastna i problem, tillkortakommande och besvikelser. I ordet från den helige Benedikts Regel finns det ett stort hopp. Rakt igenom allt och med i allt finns Gud med oss.

”I Honom är det vi lever, rör oss och är till” (Apg. 17:28).

Han överger oss aldrig.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post39

Varje kväll

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, August 01, 2016 11:15:10

Varje kväll hör vi läsningar ur Bibeln i vigilian.

Varje kväll talar någon av alla dem som genom Kyrkans långa historia begrundat Ordet till oss genom sina efterlämnade skrifter: nyligen lyssnade vi till Julianus, en munk i benediktinklostret Vézelay. Även om han dog omkring 1160, kan vi känna igen samma längtan hos oss som han ger uttryck för. Han säger i en predikan:

”Ordet kommer till de tysta… Han som många gånger och på många sätt talade till fäderna genom profeterna, talar nu till oss, om vi genom att tiga visar honom respekt.

Må, det är min bön, Herrens ord även nu komma till dem som tiger. Må vi höra vad Herren Gud säger till oss, i oss.”
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post38

Idag

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, July 09, 2016 10:36:17

"I dag, om ni får höra hans röst, må ni inte förhärda era hjärtan"
(RB Prol.10)

Texten är hämtad från Ps. 95:7-8 och används i officiet varje dag.

Idag – det lilla ordet som gör GUDs eviga handlande närvarande i detta nu. Det signalerar en varaktig aktualitet. Varje dag väcker han vårt öra att höra på en lärjunges vis – en lärjunge lyssnar ju för att följa det han hör.

Guds inbjudan finns.

Hör vi den?

Svarar vi? • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post37

Omvändelse

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, July 06, 2016 08:34:40Så skall du genom lydnadens möda återvända till honom, som du genom olydnadens tröghet gått bort ifrån. (RB Prol. 2)

Återvända betyder omvändelse. Här handlar det om, att likt den förlorade sonen (Luk. 15.) komma till besinning eller ordagrant ”gå in i sig själv”, för att se och uppfatta sanningen.

Olydnadens tröghet – passivitet som kan resultera i andlig ruin.

Det yttersta målet för det monastiska livet och för all andlig strävan är förening med Kristus. Att söka Gud fordrar hjärtats omvändelse och ändring av vårt liv. När vi har omvänt oss, så fortsätter vi framåt och denna rörelse skall leda oss från att ha varit frånvarande till att vara närvarande i nuet och hos Kristus. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post35

Lyssna

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, July 04, 2016 10:48:28

Lyssna, min son, till Mästarens undervisning och böj ditt hjärtas öra; tag villigt emot en god faders förmaning och fullfölj den i handling. (RB Prol. 1)

Att lyssna är nyckeln till andlig växt. ”Var noga med hur ni lyssnar…” skriver evangelisten Lukas (8:18).

Lyssnandet hör till det monastiska livets livshållning;
- att lyssna till Ordet, till Regeln, till varandra och till världen runt omkring.

Lyssna – ta emot - och svara – det är vad vårt monastiska liv handlar om.
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post34

Jesu Hjärta

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, June 01, 2016 15:09:41

”JAG är det levande brödet som har kommit ner från himlen”, säger Jesus. ”Den som äter av det brödet ska leva i evighet”.

Detta löfte finns med oss på ett särskilt sätt under den vecka som följer efter Kristi Lekamens och Blods högtid. Jesus har givit och han ger sig själv åt oss – och detta bröd räcker till alla, genom alla tider, ända in i vår tid.Artur har i år gått till sin första kommunion. Han bär fram brödet som ska förvandlas till det bröd som ger oss evigt liv.


Under juni månad, efter att vi firat Pingst och Kristi Lekamens och Blods högtid, får vi, på ett särskilt sätt, vända oss till Jesu Allraheligaste Hjärta.

Jesu Hjärta är sinnebilden för den gränslösa kärlek som Gud oupphörligt låter strömma över oss. Under Barmhärtighetens år ber vi om att kunna ta emot denna gåva, att kunna öppna oss för den, så att våra liv blir allt mer formade av den.

Anders Ekenberg har översatt 1300-talshymnen Iesus Christus, nostra salus. Den sista versen lyder:

Här ges läkedom, försoning.
Du i oss vill ta din boning.
Föd oss, bär oss, led oss nu,
för oss ur mörkret till ditt ljus. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post32

Pingstnovena VII

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, May 14, 2016 15:30:20

PINGSTNOVENA
I dag vänder vi oss direkt till den Helige Ande i vår bön med den sjätte versen av Veni Creator Spiritus:

Gud Fadern du oss känna lär
och vittnesbörd om Sonen bär.
Du visar oss Guds härlighet
i evigheters evighet. Amen.

“GUDs kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den helige Ande”
sjunger vi denna dag. Vi sjunger det om och om igen, sjunger oss in i tron och hoppet.

“ Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande” Rom 5:5.

Denna dag uppenbarar sig den heliga Treenigheten helt och fullt, säger vår tro. Sedan pingstdagen är det rike som Kristus förkunnat öppet för dem som tror på honom.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post30

Pingstnovena VI

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, May 13, 2016 09:42:46PINGSTNOVENA
Hymnens femte vers har vi med oss under denna dag. En aning av långfredagens hemlighet dröjer sig kvar: Herren Jesus har varit lydig till det yttersta, döden på ett kors och templets förlåt har rivits itu. Allt är tyst – påskaftonens tystnad finns i oss när vi ber:

Vår fiende ifrån oss driv,
med fridens gåva hos oss bliv,
att fria från allt ont vi må
på dina vägar trygga gå.

Jesus ser på oss som väntar på den helige Ande och säger:

FRID lämnar jag efter mig år er Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger… • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post29

Pingstnovena V

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, May 12, 2016 11:54:02
PINGSTNOVENA
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post28

Pingstnovena IV

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, May 11, 2016 14:23:12

PINGSTNOVENA

Det är onsdag under pingstnovenan och dagens antifon till Marias lovsång är hämtad ur Johannes evangeliet. Där talar Jesus direkt till oss:

“När Hjälparen kommer, som jag skall sända ifrån Fadern: Sanningens Ande, som utgår av Fadern, så skall han vittna om mig, halleluja”.

Den fjärde versen ur Veni Creator Spiritus begrundar vi under dagen. Att dröja vis denna hymns text förenar oss på ett särskilt sätt med Maria, vår moder, som presenterar sig som Herrens tjänarinna och som låter sig tas i bruk av den helige Ande.

Ditt ljus i våra hjärtan tänd,
från jorden dem till himlen vänd.
Du all vår svaghet känner väl,
så stärk oss nu till kropp och själ.
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post27

Pingstnovena III

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Tue, May 10, 2016 11:30:30

PINGSTNOVENA
Med den tredje versen ur Veni Creator Spiritus vidgas våra hjärtan:

Med dina goda gåvor sju

Guds nådeverk fullbordar du.

Du lär med skilda tungors ljud

all världens folk att prisa Gud
.

Bara Guds helige Ande kan ena och förena och vill föra oss in i trons, hoppets och kärlekens gemenskap. Han drar oss till den “kärlek som aldrig tar slut” ( 1 Kor. 13:8), vill att vi lyfter våra hjärtan till honom och låter oss fyllas.
Så kan vi följa kyrkofadern Ambrosius i spåren som säger:

“Livet är att vara tillsammans med Kristus:
där Kristus är, där är livet.
Där livet är, där är riket”.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post26

Pingstnovena II

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, May 09, 2016 12:18:09


PINGSTNOVENA
Den andra versen i Veni Creator Spiritus vill föra oss vidare på vägen. Vi går i skolan för att bli allt mer rustade i tillit. Den helige Ande både tröstar och lär oss det vi behöver för att urskilja Guds närvaro överallt. Hans kärlek är som den rena källan, ogrumlad och sann.

Du tröstare och ordets tolk,
Guds nådeskänk till jordens folk,
du själens balsam underbar,
du kärleks källa evigt klar.

Och vi ber: Herre, giv oss alltid det rena vattnet från din eviga källa som aldrig sinar!

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post25

Pingstnovena I

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, May 08, 2016 16:08:53


PINGSTNOVENA

Under tiden mellan Kristi himmelsfärds dag och pingsten ber vi varje dag om att den helige Ande ska utgjutas över oss, hela Kyrkan och varje människa som törstar och längtar efter liv och mening. Vi ber varje dag med en vers ur den gamla hymnen Veni Creator Spiritus. Den har sjungits av de troende sedan 800-talet: den sägs vara skriven av Hrabanus Maurus (776-856).

När man under kyrkans historia behövt anropa Gud om hjälp tröst och ledning har man tagit orden i sin mun, och på nytt och på nytt fått erfara att Herren är nära och vill hjälpa oss på vägen.

Den första versen lyder:

Kom Skaparande med din tröst,
din boning tag i våra bröst.
Sänd riklig nåd från höjden ned
och oss för himmelen bered.

Herren har lovat att komma och ta sin boning i oss. Genom dopet har vi blivit “bebodda”. Anden kommer så stilla och viskar i våra hjärtan att vi ingenting behöver frukta.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post24

Marias månad

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, May 07, 2016 20:06:18


Av hävd är maj

Marias månad

I kväll har vi bett den lauretanska litanian i vår blomstrande trädgård. Det är en bön som de troende ber när de vill uttrycka sin kärlek till hela Treenigheten och visa sin tacksamhet till Maria för hennes JA till att bära Jesus, vår Frälsare in i världen. Vi ger henne de vackraste namn vi kan tänka ut:

Du Kristi Moder.

Du Moder till vår Frälsare,

Du visa Jungfru,

Du de bedrövades tröst

Vishetens säte

Orsak till vår glädje

Du morgonstjärna ---

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post23

Gångedag

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, May 04, 2016 15:35:36


GÅNGEDAG

har vi hållit idag. Sedan medeltiden har man under dagarna mellan 6:e påsksöndagen och Kristi Himmelsfärds dag gått ut i procession med kors, ljus och vigvatten för att välsigna sådden och be om en god skörd.

När vi gick ut efter mässan sken solen varmt, fåglarna sjöng och vi gladdes över alla träd som vecklar ut sina blad och blommorna som slår ut. Pater John McCormack, som efter 47 prästår firade denna gudstjänst för första gången (bruket försvann under reformationen i England) viskade till sakristanen med vigvattnet: ”Vad ska jag välsigna?” Hon viskade tillbaka: ”Skvätt åt alla håll!”

Nu är vår trädgård, grönsakslanden och åkrarna runt klostret välsignade: ja hela Omberg välsignat!
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post22

Påsken fortsätter

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, April 11, 2016 10:46:23

Det blåste hårt och vågorna gick höga kommer vi att höra i Evangeliet, Joh. 6:16-21.

Det var redan mörkt, lärjungarna kämpade och rodde. Då får de se Jesus komma gående på sjön – och de blev rädda.

Vad säger Jesus? Det enda som behövs:

”Det är jag. Var inte rädda…”

”Och med ens var de framme”.

När fruktan viker – då är vi framme.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post21

St Benedikts dag

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, April 07, 2016 10:59:38

SANKT BENEDIKTS DAG

I helgonkalendern infaller festdagen för vår ordensfader den 21 mars. Eftersom det var måndagen i Stilla veckan i år, försköts firandet till den 5 april. Vid den högtidliga högmässan mindes vi att det år 25 år sedan vår Syster Ansgaria avlade sina löften och band sig till vår gemenskap. Vid altaret sjöng hon nu på nytt professången Suscipe:

”Mottag mig, Herre, efter ditt ord,

så att jag får leva

och låt mig inte komma på skam med mitt hopp”

Herren är den som kallar oss till sig, och vi får nåden att svara med att ge våra liv. Han ser vår längtan, hör vår bön om liv och ger oss ett levande hopp!

I dagens texter belystes detta:

Abraham fick löftet om att Herren skulle sörja för honom: ”Gå ut… bort till det land jag skall visa dig! 1 Mos 12:1.4a

Paulus uppmanar oss till den sanna glädjen, den som har sitt fäste i hjärtats djup och inte bara är det snabbt övergående ”gapskrattet” som Benedikt varnar för. I stället säger Paulus i Fil. 4:4-9: ”Gläd er alltid i Herren. Så skall Guds frid som är värd mera än allt ni tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Den sista versen i dagens läsning från Johannesevangeliet återger Jesu ord till sin Fader: ”Jag har gjort ditt namn känt…för att den kärlek du älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem”: Joh.17:26. Detta är den drivkraft till den ”goda iver” som Benedikt önskar att hans nunnor och munkar skall besjälas av.

25 år – det är en lång tid i en ung systers liv! Vår syster Ansgaria vågade ta steget över klostertröskeln. Genom henne utmanas vi alla att till att leva inkarnationen följder: Gud har blivit människa. Vår kallelse förverkligas i bön och arbete, i tillbedjan och handfast insats i både klostergemenskapens och andra människors tjänst.

Tillsammans söker vi Gud: upptäcker hans spår överallt!

Vid altaret, tätt intill påskljuset, upptäcker vi den Uppståndne som är mitt ibland oss.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post20

Påsk 2016

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, March 28, 2016 15:33:55

ANNANDAG PÅSK

Varje år drabbas oss texterna om Jesu död och uppståndelse på nytt. På påskaftonen gladdes vi på nytt över den fornkyrkliga predikan, som berättar om hur omtumlad Adam blev i dödsriket när den Uppståndne kom för att befria honom och Eva ur döden.

Kanske vi inte blir lika omtumlande: ändå stärks vår tro av det årliga påskfirandet och vi får lita på att det beskriver det skeende som togs sin början vid världens skapelse. Det är också vår egen alldeles personliga och synnerligen gemensamma historia.

Vi får vara med i samma skara som alla våra medvandrare på trons väg:

- Med kvinnorna som skyndade till graven i gryningen för att smörja Jesu kropp med välluktande olja och fann att stenen redan var bortvältrad.

- Med ängeln som förkunnade för dem att Herren var uppstånden och att han lever: något som aldrig någonsin skett förut – och de såg ju att graven var tom och att svepningen låg där-

- Med Maria Magdalena, som mötte Herren och som trodde att det var trädgårdsmästaren och som kände igen honom när han sa hennes namn.

- Med Petrus och de andra lärjungarna, som inte trodde på kvinnorna, utan som själva måste springa till graven för att låta sig övertygas

- Med de två lärjungarna på väg till Emmaus, fyllda av tvivel, rädsla och sorg, som Herren slog följe med och utlade Skrifterna för – och vilkas ögon öppnades så att de kunde förstå, känna igen honom och tro

- Med Tomas Tvivlaren (den längtande, ärlige) som skakad bekänner: Min Herre och min Gud…

Den Uppståndne visar sig på ständigt nya sätt för oss. Han vill ett enda:
befria oss från rädsla och tvivel!

KRISTUS, Herren, är uppstånden,
han är sannerligen uppstånden:

HALLELUJA! • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post19

Påskdagen 2016

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, March 27, 2016 18:39:18

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN

SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Allt börjar i mörker.


När vi samlas ute på klostrets innergård i mörkret är det en symbol för världens ur-mörker innan ljuset skapats, liksom för gravens och dödens mörker före uppståndelsen.

På gården brinner en ny eld, ett hoppets tecken. När påskljuset, smyckat med Alfa och Omega samt det innevarande årtalet tänds från denna nya eld, talar det om Kristus, begynnelsen och änden: Om honom som är fullheten. När vi bär påskljuset in i den mörka kyrkan bekänner vi vår tro på att ljuset från Kristi uppståndelse tar makten från lidandets och dödens mörker, och att hans seger omfattar allt, från tidens början till dess slut.


”Må hans ljus förjaga allt vårt mörker.”

Efter Skärtorsdagens mässa har altaret varit avklätt, tabernaklet tomt, koret ödsligt. När påskens budskap förkunnas anar vi att förnyelsen av hela mänskligheten pågår. Kristi uppståndelse fördriver all ondska, driver hatet på flykten och skapar fred och endräkt. Allt det fallna och trasiga har börjat förvandlas till sin slutgiltiga härlighet genom Kristi uppståndelse.


Kyrkan är ljus och smyckad och episteltexten i Romarbrevet 6:3-11 talar om att vi som i dopet dött med Kristus också skall få leva med honom:

”Så skall ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud”.
Halleluja ljuder igen genom kyrkan: Påskbudskapet förkunnas: Herren är verkligen uppstånden! Graven var tom. Linnesvepningen låg kvar. Två män i skinande kläder talar med kvinnorna, som då kommer ihåg vad Jesus sagt: att han skulle uppstå! Kvinnorna berättade det för apostlarna och de andra, som berättade för nästa generation och nästa och nästa… till dess budskapet nått oss.

Exsultet sammanfattar:

”O du i sanning lycksaliga natt, då jord och himmel möts, då Gud och människa förenas!”Allt välsignas denna heliga natt…. All välsignelse utgår från Kristus.

Också påskmaten välsignas.Den eld som tänts av glöden från Guds härlighet fördelas i många små lågor och växer till genom att delas av många (jmfr Exsultet) • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post18

Påskafton 2016

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, March 26, 2016 08:28:17


Påskafton

Evangelierna berättar utförligt om Jesu sista dagar, om hans lidande och död. Likaså berättar de om hans uppståndelse och om hur han visade sig för sina lärjungar.

Men om de långa timmarna av väntan däremellan – om dessa tiger Evangelierna.

Tomhet… rädsla… sorg… Vad finns det egentligen att säga när mörkret sänker sig och skuggorna tränger undan allt ljus – när man inte kan se vägen vidare och allt verkar hopplöst?

”Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.” Dessa ord riktade en gång profeten Jesaja till Israels folk när de vandrade i sitt eget mörker, och hans uppmaning genljuder fortfarande.

Vänd om. Vänd er bort från rädslans och orons surrande tankar som bara ser den egna nöden och som förslavar själen. Gå ut ur er själva, lyft blicken och se upp mot Herren. Lyssna till hans ord från kvällen innan hans lidande: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er… Känn ingen oro och tappa inte modet.” Ja, tappa inte modet utan skaka av er hopplöshetens bojor – de sitter inte så hårt som man kan tro.

Bli stilla. Dra er till minnes alla Herrens löften - låt dem genljuda i själen och fylla era hjärtan med hopp. ”Jag är ljuset”, sa han, ”som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret” ty ”ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.”

Låt oss med förtröstan hålla fast vid Herrens löften. Han har ju lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Ja, låt oss lita på Herren. Då finner vi att hans löften väger långt tyngre än alla våra rädslor.

På Askonsdagen fick vi alla uppmaningen att vända om och tro på Evangeliet. Att tro på det glada budskapet, på att Herren har segrat – trots att mörkret ibland kan verka ogenomträngligt. Tro på att Uppståndelsens morgon nalkas och att solens första strålar snart förjagar mörkret. Tro på att Herren inte låter oss komma på skam med vårt hopp.

”Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.”

Låt oss lyssna till Jesajas uppmaning. Låt oss be Herren om ett lugnt och tillitsfullt hjärta, där hoppet kan slå rot, växa sig starkt och slå ut i full blom.

Ja, låt oss be om ett lugnt och tillitsfullt hjärta – om ett hjärta likt Marias. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post17

Palmsöndag - Stilla Veckan

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, March 19, 2016 14:27:50

Palmsöndagen 2016

PALMSÖNDAG

STILLA VECKAN – SANCTUM TRIDUUM

Nu går fastetiden mot sitt slut. På askonsdagen tog vi emot askkorset på pannan, hörde orden om omvändelse och förnyelse, och bad om nåden att få fördjupa vår tro på Evangeliet. Fastetiden har ett kärvt budskap. Samtidigt som vi ställer vårt förhållningssätt i fråga, söker sanningen och speglar oss i Kristi kärlek, får vi erfara hur hans förlåtelse smälter ner det hårda skal som vi så lätt bygger upp omkring oss. I mötet med Herrens oändliga barmhärtighet kan tankar och reaktionsmönster förändras och förnyas.

Under den gångna veckan har vi på ett särskilt sätt ställt oss inför att vaka över vår tendens att knorra och knota, och istället uthålligt hålla fast vid Herren som kan rädda oss och hela världen.

I och med den femte fastesöndagen ändrar texterna i mässan karaktär: från fastetidens budskap om bot och bättring till att begrunda Kristi lidande. Vi har fått tömma ut våra överfulla sinnen, skala bort mycket av det överflödiga för att kunna hålla blicken fäst vid Kristus och liksom öppna vår längtan för honom på ett nytt och fördjupat sätt.

På Palmsöndagen inleds högmässan här i klostret i kapitelsalen, där våra gröna kvistar välsignas. Med dem i händerna går vi sjungande genom korsgången, så som folket en gång gjorde i Jerusalem. Vi hyllar Kristus, han som kommit för att ge oss liv i överflöd. Honom som har öppnat källan med det levande friska vattnet för oss.

Mässan börjar med jublande hosiannarop. Vi menar det vi säger och sjunger: ändå är palmsöndagens jubel och hyllning alltid blandad av kunskapen om det som skall komma. Folkets jubel byts i andra rop: korsfäst, korsfäst.. Den jublande glädjen här på jorden bär alltid ett litet stråk av brist. Den är lätt skuggad av känslan av att vi ännu inte är framme "Nu ser vi på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel" säger Paulus i första Korinterbrevet.

Det åskådliggörs tydligt i denna gudstjänst.

Vi lyssnar till passionsberättelsen under mässan och följer den väg Kristus gått för oss.

Vi stiger in i den stilla veckan: Under dessa dagar blir allt det som Jesus sagt och gjort, allt som vi läser om i evangelierna, närvarande verklighet. I smärtan, sorgen och lidandet är uppståndelsen alltid närvarande, om än fördold för våra sinnen

Det Gud verkat i historien blir kvar som en gåva.
 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post16

Välsignelse av Priorinna den 2 februari

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Tue, February 09, 2016 18:50:41

När ett kloster väljer en ny priorinna föregås det av en lång tid av bön till den helige Ande. Så har livet i Heliga Hjärtas kloster de senaste månaderna varit präglade av tacksamhet för Moder Johannas ämbetstid, för att hon lett klostret med stor värme och omsorg, och av bön till Gud att han skulle visa oss vägen framåt.

---------

Välsignelse av Priorinnan Katarina Rask OSB i Heliga Hjärtas Kloster
och avslutning av det Gudsvigda livets år.

Hela gudstjänsten stod under ordet:

BLI KVAR I MIG, SÅ BLIR JAG KVAR I ER.
BLI KVAR I MIN KÄRLEK.
(Joh. 15:4, 9b)

Till välsignelsegudstjänsten, som samtidigt var avslutningen av året för de gudsvigda i vårt stift, kom Biskop Anders, ett 30-tal präster, två diakoner och ett antal ministranter.

Systrarna stod samlade i porten till klausuren, med sin nyvalda priorinna främst. Till festlig orgelmusik drog processionen in i kyrkan, som var fylld av släktingar och vänner.


Må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. Sök Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. (Introitus)

Kollektbön
Helige Fader, du kallar människorna till fullkomnad kärlek men utväljer också många att närmare följa Kristus. Låt dessa som du gör till din särskilda egendom med sina liv bli ett tecken på himmelriket inför både kyrkan och världen.

Korstolarna var fyllda till sista plats denna dag, av klostrets egna och av gästande systrar. Systrarna i blå dräkter är Mariadöttrar från Vallby, närmast kameran syns Sr Antonia, franciskansyster från Göteborg.Första läsningen ur 1 Kung. 19: 4-9a, 11-15a
Den första läsningen, om Elias möte med Gud i den stilla susningen på berget Horeb, läste M Katarinas syster Monika.

---Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan…---

Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter: Att få bo i Herrens hus.(Graduale)

Andra läsningen från Efesierbrevet 4: 7, 11-13, 15-16. 20b, 21
Den andra lästes av Moder Maria från St Birgittas Abbedi Pax Mariae i Vadstena.


Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.
Ef. 4:7

Jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. (Alleluia)

Evangelium: Joh. 15:1-5, 9

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Bli kvar i min kärlek.

Predikan
http://www.katolskakyrkan.se/media/1961/valsignelse-av-ny-priorinna-heliga-hjartas-kloster.pdf


Biskop Anders predikade om den stora glädjen i att få viga sitt liv till Gud…

… och systrarna från Omberg tog emot med glädje!

Välsignelse av priorinnan

Moder Katarina förs fram till Biskopen för att besvara frågorna och ta emot välsignelsen. I bakgrunden syns några av de präster som inte rymdes i absiden.

Där satt även Moder Teresas systrar, samt systrar från Svenska kyrkan.


Vi ber dig:
Välsigna „ och styrk din tjänarinna Katarina
som har valts till priorinna för detta kloster.
Må hon i din kraft för alla vara en förebild i klosterligt liv.
Låt hennes undervisning verka som en surdeg i systrarnas
hjärtan, så att de följer din vilja i allt.
Må hon alltid minnas vilket svårt och mödosamt uppdrag
hon har tagit emot:
att leda människor på frälsningens väg
och att tjäna mångas egenart,
och må hon veta att det anstår henne
att befrämja snarare än befalla.
Ge henne ett vaksamt hjärta,
så att inte någon enda går förlorad
av dem som du har anförtrott åt henne.
Under din Andes ledning må hon bära omsorg om allt.
Må hon handla med omdöme och avväga allting så,
att hennes systrar växer i kärleken till Kristus och till varandra
och löper dina buds väg med vidgat hjärta.
Herre, uppfyll din tjänarinna med din Andes gåvor,
så att hon i gemenskap med sina systrar ständigt söker din ära
och ivrigt tjänar din Kyrka.
Må hon ingenting föredra framför Kristus,
och må hon lära sina systrar att älska honom över allt,
så att de, när den sista dagen kommer,
tillsammans får del i ditt rike.
Genom honom, Jesus Kristus, din Son,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande,
lever och råder i evigheters evighet.

Överlämnande av Regeln

Mottag den helige Fader Benedikts Regel.
Med den som rättesnöre skall du leda och bevara
den gemenskap som Herren har anförtrott åt dig.
Må Gud som ständigt ser till vår mänskliga svaghet
alltid vara din kraft och styrka.

Förböner

Eukaristins liturgi

Den förra och den nuvarande priorinnan bar fram offergåvorna till altaret.

Bön över offergåvorna
Helige Fader, ta barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram,
och ge din nåd åt alla som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.

Bön efter kommunionen
Helige Fader, ta barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram, och ge din nåd åt alla som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.


Efter gudstjänsten drog processionen ut ur kyrkan: främst gick Moder Katarina vid sidan av Moder Judith, tidigare abbedissa i Abtei Varensell, Heliga Hjärtas Klosters fadderkloster innan det blev ett självständigt priorat 1990.

Glädjen var stor över alla Guds underbara gåvor!

Många vänner hade samlats för att dela glädjen med oss: Biskop Martin Lönnebo från Linköping hade en särskild plats!

Ett träd måste ha ett lika stort rotsystem som krona. Kristina Levén överlämnade sin skapade gåva, som föder många tankar om hur det synliga och det osynliga måste samverka.

En glad biskop och en tacksam priorinna.

De tre nya klostermödrarna: Moder Maria i Vadstena och Moder Christa i Mariavall.


Efter en välsignelserik dag drog sig systrar och gäster tillbaka i stillhet och bön innan natten, och tackar Gud för allt!


 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post15

2 Februari 2016

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, January 20, 2016 10:45:09

I benediktinska kloster avlägger vi löfte om stabilitet: att förbli i just detta kloster hela livet. Det är en stor utmaning att förbli med samma systrar dag efter dag, att försöka gå vägen tillsammans och ”inte föredra något framför kärleken till Kristus”.

Under de två veckor som gått sedan vi valde Moder Katarina till klostrets nya priorinna har vi ofta blivit påminda om en vers ur den helige Benedikts Regel: ”Må Han (dvs Kristus) föra oss alla tillsammans till det eviga livet!” RB 72:12

Det är målet för vår längtan, det är uppfyllelsen av allt vi söker och längtar efter! Det eviga livet, löftet om att alltid få vara hos Herren, börjar uppfyllas redan här och nu.

Kristus är vår längtan, han är vår stora glädje! Att varje dag få återvända till honom i bön och lovsång, och få tjäna honom i arbete och möda, att få möta honom i allt och dela sökandet efter ett sant och äkta liv fyller tystnaden i klostret med liv.

Den 2 februari kommer vår nya priorinna Syster Katarina att få ta emot kyrkans välsignelse för sitt uppdrag. Tack att ni ber för och med oss för henne, för vår gemenskap och klostrets framtid.

Många gäster kommer till denna högtid. Vi skulle vilja kunna ta emot alla våra vänner, men platsen tillåter dessvärre inte det. Därför har vi måst inbjuda några personligen, som också kan ta del i den efterföljande mottagningen. Andra är varmt välkomna till mässan, som börjar klockan 11.00. Vi kommer att göra vårt bästa för att bereda alla plats i kyrkan och på läktaren.

Tänk på att parkeringsplatsen är begränsad, samåk gärna.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post14

Ny Priorinna

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, January 07, 2016 16:24:14

Idag har vi systrar valt en efterträdare till vår Priorinna Moder Johanna, som lett gemenskapen i 11 år. Vi har valt Syster Katarina till klostrets tredje priorinna. Pater Pascal Renée Lung OP förestod valet tillsammans med Syster Karin OSsS. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post13

3 januari 2016

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, January 03, 2016 15:13:32


 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post12