Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Palmsöndag

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, March 23, 2018 15:43:41

Vi har vandrat genom fastetiden med blicken fäst på Kristus och hör nu maningen att följa honom ännu närmare, och betrakta den väg han går för att ge oss av det eviga livet, den ständiga glädjen.

Påsken är navet för vår tro, för hela vår existens som människor och kristna.

Med Palmsöndagen börjar den stilla, heliga veckan. Allt djupare kommer vi att erfara hur kors och uppståndelse är förbundna med varandra.

Denna dag hyllar vi Kristus som konung. Vi hör om hur Jesus kommer ridande på en åsna, som en landsortsbo, beledsagad av en grupp enkla arbetare. Åsnan är ju ett djur som signalerar fred och ödmjukhet. En harmlös gest för oss nutida läsare och lyssnare – men ett hemlighetsfullt tecken för Jesu samtida som ser uppfyllelsen av det som sägs hos profeten Sakarja: ”Se din konung kommer till dig, Rättfärdig är han, seger är honom given. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna.” Och folket vet: Nu kommer han som skall lösa alla ur fångenskapen!

” Fred i himlen och på jorden” - detta är vad Gud vill. Evangeliet berättar om hur Jesus grät när han fick se Jerusalem från Oljeberget. Han grät för att folket inte förstod vad som verkligen gav dem fred.

Hela påskmysteriet handlar om Guds trofasthet - Hans oändliga barmhärtighet.  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post61

LAETARE

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, March 15, 2018 19:14:36

LAETARE – gläd dig,

har vi sjungit vid inledningen till mässan den fjärde söndagen i fastan.

Ja, utan glädjen blir inte fastan vad den är menad att vara.

Den helige Benedikt uppmanar oss att under denna tid ”se fram emot den heliga påsken med andlig längtans glädje”.

Längtan håller tron, hoppet och kärleken vid liv.

Med trons sköld släcks alla den ondes brinnande pilar som vill såra vår längtan. Ef 6:16

Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. Rom 5:5

Detta bär och ger näring åt längtan att en dag få se Kristus sådan han är. 1 Joh 3:2


  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post60

Han som är vår frid

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, March 10, 2018 11:56:32

Under fastetiden blir den helige Nikolaus av Flües bön särskilt aktuell:

Min Herre och min Gud,

tag ifrån mig allt som fjärmar mig från dig.

Min Herre och min Gud,

ge mig allt som närmar mig till dig.

Min Herre och min Gud,

tag mig från mig själv och ge mig helt åt dig.

Med denna bön svarar vi på Herrens kallelse, i tacksam glädje och förundran över att vi år efter år får öppna oss för hans förvandlande kraft. Paulus säger, efter att han uppmanat oss att inte anpassa oss efter allt obeständigt som rör sig i världen: ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” Rom 12:2

Kristus, ”han som är vår frid” Ef 2:14, inbjuder oss att ärligt urskilja och se de negativa tankar och känslor som står i vägen för försoning med mig själv och andra.

Vi får bekänna och släppa allt som fjärmar oss från honom

Vi får ta emot allt som närmar oss till honom.

Han som är vår frid.  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post59

Kyndelsmässodag

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Fri, February 09, 2018 16:12:37

Efter fyrtio dagar av tacksam glädje över Frälsarens födelse samlas vi i Kapitelsalen för att ljusen skall välsignas och processionen in i templet – kyrkan ta sin början. ”Också vi har samlats här därför att vi har lyssnat till Andens röst” sägs i inledningsorden. Ja, vi har lyssnat, vi har sökt och fortsätter varje dag att söka Gud, att möta Kristus, finna och känna igen honom ”när han bryter brödet i det heliga mysterium som hans kyrka firar intill den dag då han återkommer i härlighet, uppenbar för alla”.

Varje högtid under kyrkoåret bär oss framåt på vägen mot målet.
  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post58

Epifania

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, January 06, 2018 10:07:16

Född före morgonstjärnan

och före tidsåldrarna

har Herren, vår Frälsare

idag

uppenbarat sig för folken.

Den första antifonen vid den tidiga morgonbönen, laudes, sjunger vi medan det ännu är mörkt. Morgonstjärnan är tänd över slätten, mörkret är inte kompakt över oss.

Före morgonstjärnan föddes Kristus, vår Frälsare, före alla tidsåldrar och urkaos.

Hoppet om liv.

Idag har han uppenbarat sig för folken.

Idag uppenbarar han sig för oss.
  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post57