Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Ny Priorinna

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, January 07, 2016 16:24:14

Idag har vi systrar valt en efterträdare till vår Priorinna Moder Johanna, som lett gemenskapen i 11 år. Vi har valt Syster Katarina till klostrets tredje priorinna. Pater Pascal Renée Lung OP förestod valet tillsammans med Syster Karin OSsS. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post13

3 januari 2016

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, January 03, 2016 15:13:32


 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post12

Jul

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, December 30, 2015 18:25:54

I BEGYNNELSEN VAR ORDET

OCH ORDET VAR HOS GUD

OCH ORDET VAR GUD

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Dessa ord som inleder Johannesevangeliet finns med som en andning under jultiden.

I Kristus kommer Gud för att söka upp mänskligheten, även om det innebär att gå ned till jordens djup.

Salomos oden, sånger från kristenhetens första tid, utlägger denna hemlighet så:

”Hans kärlek till mig har bragt hans storhet på knä. Han har blivit som jag för att jag skall ta emot honom, han har blivit som jag för att jag skall ikläda mig honom. Jag blev inte rädd när jag såg honom, ty för mig är han barmhärtighet. Han har tagit min natur för att jag skall förstå honom, och mitt ansikte för att jag inte skall vända mig från honom.” (Salomos oden 7)

Han som skapat allt och bär hela världen, blev ett sårbart barn. Han är BARMHÄRTIGHET, den Barmhärtige, som är med oss på vår vandring genom mörker och obegriplighet, och som stilla tar oss vid handen och för oss in i sitt Ljus:

”Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd”

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post11

Jul

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, December 27, 2015 15:40:25
Ett barn är oss fött... • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post10

Jul

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, December 27, 2015 15:38:30
Julaftons morgon
Kryptan


 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post9

Fjärde Advent

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, December 19, 2015 18:12:14


FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

Nu sluts adventskransen och alla de fyra ljusen brinner. Nu vet vi att det inte dröjer innan Gud stiger in i vår sargade värld, stilla och i ödmjukhet.

Vi läser det sista stycket i avsnittet från Anselm av Canterburys bok Proslogion:
”Lär mig att söka dig, och visa dig. Jag kan inte ens börja söka dig om du inte lär mig, än mindre finna dig och du inte visar dig. Låt mig söka dig genom att längta, längta genom att söka, finna genom att älska, älska genom att finna.”

Denna bön har Herren redan besvarat genom att ge oss de ord ur Bibeln som vi sjunger i mässans inledning:

Dugga ni himlar därovan, må rättfärdighet strömma ur molnen.
Må jorden öppna sig, och Frälsaren spira fram.
Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.

Och jorden har öppnat sig för att ta emot Frälsaren: Jungfrun Maria öppnade genom sitt JA förbindelsen mellan himmel och jord. Hon öppnade sig för Guds handlande så att Frälsaren kunde spira fram, stiga fram genom henne när tiden var inne. Hon försäkrar oss om att:

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Hon bekänner och uppmanar oss alla att stämma in:

Herrens lov vill jag sjunga, allt som lever skall prisa hans heliga namn.

Vi blir stilla och säger sakta i tro: Det som Herren har sagt och lovat är sant:

Jungfrun är havande och skall föda en son och hon skall ge honom namnet Emmanuel.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post8

Tredje Advent

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, December 13, 2015 10:07:22


TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

Det tredje adventsljuset brinner nu med klar låga. Vi har fortsatt lyssna till Anselm av Canterbury, som skriver:

”Herre, du är min Gud, du är min Herre, och jag har aldrig sett dig. Du har danat mig och omdanat mig, du har gett mig allt det goda jag har, och jag har ännu inte lärt känna dig. Jag är gjord för att skåda dig, och jag har ännu aldrig gjort det jag är gjord för. Se på oss, Herre, hör oss, lys för oss, visa dig. Uppenbara dig för oss, så blir allt väl. Förbarma dig över våra mödor och försök att nå dig, vi som ingenting förmår utan dig.”

Detta är vår kallelse: vi är gjorda för att skåda den eviga Kärleken!

Denna söndag påminner oss om glädjen i att vänta på den som övergår allt vad vi kan tänka eller föreställa oss. Mässans inledningssång låter oss sjunga: Gaudete!

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er!
Herren är nära.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, låt Gud få veta alla era önskningar.

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post7

Andra Advent

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, December 05, 2015 16:04:58


ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Det andra adventsljuset brinner och påminner om vägen vi går. Denna vecka har vi under vigilian läst ur boken Proslogion av Anselm av Canterbury (död 1109):

”Ack, du arma människa, fly en liten stund undan dina förehavanden, göm dig ett ögonblick undan tumultet av tankar, kasta ifrån dig bekymren som tynger, vänta en stund med de tusen besvärande distraktionerna, öppna dig litet för Gud, vila litet i honom.

Gå in i ditt sinnes kammare. Stäng ute allt utom Gud och det som hjälper dig att söka honom. Stäng dörren bakom dig och sök honom. Säg nu, av hela ditt hjärta, säg nu till Gud: Jag söker ditt ansikte. Ditt ansikte, Herre, söker jag.

Herre, min Gud, lär mitt hjärta var och hur det kan söka dig, var och hur det kan finna dig.”

När vi under mässan bereder oss att höra evangeliet denna vecka sjunger vi:

Jag blev glad när man sade till mig: vi skall gå till Herrens hus.

Där, i Herrens hus, får den djupa adventsglädjen näring. I århundraden har man upprepat och påmint sig om:

Res dig Jerusalem,
ställ dig på höjden, och se den glädje som kommer till dig från Gud. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post6

Första Advent

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, November 28, 2015 18:58:14

Blog Image

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
Nu har vi tänt det första ljuset i adventskransen på altartrappan i kyrkan. Melodierna i tidebönerna och i mässan ändrar karaktär och låter oss ana att nu händer något: Han som profeterna vittnat om skall komma. Vi går Herren till mötes! På den vägen behöver vi Hans hjälp och ledning, därför sjunger vi i inledningssången:

Till dig Herre, lyfter jag min själ. Du min Gud, jag förtröstar på dig. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender triumfera. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken. Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Vi vågar sjunga så, vi vågar lita på Herren, eftersom de som gått före oss på denna väg vittnar och säger:

Den som hoppas på dig blir aldrig sviken Herre. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar.

Böneorden från Skriften blir våra egna och bär oss. Innan evangeliet läses ljuder bönen:

Herre, visa oss din barmhärtighet och ge oss din frälsning.

Adventsljusen hjälper oss att minnas att Herren är nära och communionversen ger oss löftet:

Herren ger oss sin gåva, och vårt land ger sin gröda. Ps. 85:13 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post5

Kristus Konungens Högtid

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, November 21, 2015 16:55:18


Kyrkoårets sista vecka inleds med Kristus Konungens högtid. Söndagens högmässa börjar med högtidlig orgelmusik, sedan sjunger vi:

”Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet, styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran i evigheters evighet”.

Lammet är förstås Jesus Kristus, som övervunnit det ondas makt. Därför tackar och sjunger vi av glädje:

Må han härska från hav till hav, från floden till världens ände”.

Ingen plats på jorden är onåbar för den Kärlekens makt som strömmar från Kristus, därför fortsätter vi frimodigt att sjunga:

”Honom skall alla jordens kungar hylla, alla folk skall tjäna honom”

Ingen människa är heller utesluten. Alla är kallade och utvalda att få del av löftet:

”Hans välde är ett evigt välde, det skall aldrig upphöra.

Hans rike skall aldrig gå under”. • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post4

Vi har...

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, November 18, 2015 16:14:29
...stöpt ljus

 • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post3
« Previous