Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Jul

2015Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, December 30, 2015 18:25:54

I BEGYNNELSEN VAR ORDET

OCH ORDET VAR HOS GUD

OCH ORDET VAR GUD

I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Dessa ord som inleder Johannesevangeliet finns med som en andning under jultiden.

I Kristus kommer Gud för att söka upp mänskligheten, även om det innebär att gå ned till jordens djup.

Salomos oden, sånger från kristenhetens första tid, utlägger denna hemlighet så:

”Hans kärlek till mig har bragt hans storhet på knä. Han har blivit som jag för att jag skall ta emot honom, han har blivit som jag för att jag skall ikläda mig honom. Jag blev inte rädd när jag såg honom, ty för mig är han barmhärtighet. Han har tagit min natur för att jag skall förstå honom, och mitt ansikte för att jag inte skall vända mig från honom.” (Salomos oden 7)

Han som skapat allt och bär hela världen, blev ett sårbart barn. Han är BARMHÄRTIGHET, den Barmhärtige, som är med oss på vår vandring genom mörker och obegriplighet, och som stilla tar oss vid handen och för oss in i sitt Ljus:

”Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd”

  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post11