Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Välsignelse av Priorinna den 2 februari

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Tue, February 09, 2016 18:50:41

När ett kloster väljer en ny priorinna föregås det av en lång tid av bön till den helige Ande. Så har livet i Heliga Hjärtas kloster de senaste månaderna varit präglade av tacksamhet för Moder Johannas ämbetstid, för att hon lett klostret med stor värme och omsorg, och av bön till Gud att han skulle visa oss vägen framåt.

---------

Välsignelse av Priorinnan Katarina Rask OSB i Heliga Hjärtas Kloster
och avslutning av det Gudsvigda livets år.

Hela gudstjänsten stod under ordet:

BLI KVAR I MIG, SÅ BLIR JAG KVAR I ER.
BLI KVAR I MIN KÄRLEK.
(Joh. 15:4, 9b)

Till välsignelsegudstjänsten, som samtidigt var avslutningen av året för de gudsvigda i vårt stift, kom Biskop Anders, ett 30-tal präster, två diakoner och ett antal ministranter.

Systrarna stod samlade i porten till klausuren, med sin nyvalda priorinna främst. Till festlig orgelmusik drog processionen in i kyrkan, som var fylld av släktingar och vänner.


Må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. Sök Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. (Introitus)

Kollektbön
Helige Fader, du kallar människorna till fullkomnad kärlek men utväljer också många att närmare följa Kristus. Låt dessa som du gör till din särskilda egendom med sina liv bli ett tecken på himmelriket inför både kyrkan och världen.

Korstolarna var fyllda till sista plats denna dag, av klostrets egna och av gästande systrar. Systrarna i blå dräkter är Mariadöttrar från Vallby, närmast kameran syns Sr Antonia, franciskansyster från Göteborg.Första läsningen ur 1 Kung. 19: 4-9a, 11-15a
Den första läsningen, om Elias möte med Gud i den stilla susningen på berget Horeb, läste M Katarinas syster Monika.

---Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan…---

Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter: Att få bo i Herrens hus.(Graduale)

Andra läsningen från Efesierbrevet 4: 7, 11-13, 15-16. 20b, 21
Den andra lästes av Moder Maria från St Birgittas Abbedi Pax Mariae i Vadstena.


Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.
Ef. 4:7

Jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. (Alleluia)

Evangelium: Joh. 15:1-5, 9

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Bli kvar i min kärlek.

Predikan
http://www.katolskakyrkan.se/media/1961/valsignelse-av-ny-priorinna-heliga-hjartas-kloster.pdf


Biskop Anders predikade om den stora glädjen i att få viga sitt liv till Gud…

… och systrarna från Omberg tog emot med glädje!

Välsignelse av priorinnan

Moder Katarina förs fram till Biskopen för att besvara frågorna och ta emot välsignelsen. I bakgrunden syns några av de präster som inte rymdes i absiden.

Där satt även Moder Teresas systrar, samt systrar från Svenska kyrkan.


Vi ber dig:
Välsigna „ och styrk din tjänarinna Katarina
som har valts till priorinna för detta kloster.
Må hon i din kraft för alla vara en förebild i klosterligt liv.
Låt hennes undervisning verka som en surdeg i systrarnas
hjärtan, så att de följer din vilja i allt.
Må hon alltid minnas vilket svårt och mödosamt uppdrag
hon har tagit emot:
att leda människor på frälsningens väg
och att tjäna mångas egenart,
och må hon veta att det anstår henne
att befrämja snarare än befalla.
Ge henne ett vaksamt hjärta,
så att inte någon enda går förlorad
av dem som du har anförtrott åt henne.
Under din Andes ledning må hon bära omsorg om allt.
Må hon handla med omdöme och avväga allting så,
att hennes systrar växer i kärleken till Kristus och till varandra
och löper dina buds väg med vidgat hjärta.
Herre, uppfyll din tjänarinna med din Andes gåvor,
så att hon i gemenskap med sina systrar ständigt söker din ära
och ivrigt tjänar din Kyrka.
Må hon ingenting föredra framför Kristus,
och må hon lära sina systrar att älska honom över allt,
så att de, när den sista dagen kommer,
tillsammans får del i ditt rike.
Genom honom, Jesus Kristus, din Son,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande,
lever och råder i evigheters evighet.

Överlämnande av Regeln

Mottag den helige Fader Benedikts Regel.
Med den som rättesnöre skall du leda och bevara
den gemenskap som Herren har anförtrott åt dig.
Må Gud som ständigt ser till vår mänskliga svaghet
alltid vara din kraft och styrka.

Förböner

Eukaristins liturgi

Den förra och den nuvarande priorinnan bar fram offergåvorna till altaret.

Bön över offergåvorna
Helige Fader, ta barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram,
och ge din nåd åt alla som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.

Bön efter kommunionen
Helige Fader, ta barmhärtigt emot de gåvor som vi bär fram, och ge din nåd åt alla som med glädje beslutar sig att följa Kristus på den smala vägen, så att de lever i broderlig gemenskap och i andens frihet.


Efter gudstjänsten drog processionen ut ur kyrkan: främst gick Moder Katarina vid sidan av Moder Judith, tidigare abbedissa i Abtei Varensell, Heliga Hjärtas Klosters fadderkloster innan det blev ett självständigt priorat 1990.

Glädjen var stor över alla Guds underbara gåvor!

Många vänner hade samlats för att dela glädjen med oss: Biskop Martin Lönnebo från Linköping hade en särskild plats!

Ett träd måste ha ett lika stort rotsystem som krona. Kristina Levén överlämnade sin skapade gåva, som föder många tankar om hur det synliga och det osynliga måste samverka.

En glad biskop och en tacksam priorinna.

De tre nya klostermödrarna: Moder Maria i Vadstena och Moder Christa i Mariavall.


Efter en välsignelserik dag drog sig systrar och gäster tillbaka i stillhet och bön innan natten, och tackar Gud för allt!


  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post15