Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


St Benedikts dag

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, April 07, 2016 10:59:38

SANKT BENEDIKTS DAG

I helgonkalendern infaller festdagen för vår ordensfader den 21 mars. Eftersom det var måndagen i Stilla veckan i år, försköts firandet till den 5 april. Vid den högtidliga högmässan mindes vi att det år 25 år sedan vår Syster Ansgaria avlade sina löften och band sig till vår gemenskap. Vid altaret sjöng hon nu på nytt professången Suscipe:

”Mottag mig, Herre, efter ditt ord,

så att jag får leva

och låt mig inte komma på skam med mitt hopp”

Herren är den som kallar oss till sig, och vi får nåden att svara med att ge våra liv. Han ser vår längtan, hör vår bön om liv och ger oss ett levande hopp!

I dagens texter belystes detta:

Abraham fick löftet om att Herren skulle sörja för honom: ”Gå ut… bort till det land jag skall visa dig! 1 Mos 12:1.4a

Paulus uppmanar oss till den sanna glädjen, den som har sitt fäste i hjärtats djup och inte bara är det snabbt övergående ”gapskrattet” som Benedikt varnar för. I stället säger Paulus i Fil. 4:4-9: ”Gläd er alltid i Herren. Så skall Guds frid som är värd mera än allt ni tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Den sista versen i dagens läsning från Johannesevangeliet återger Jesu ord till sin Fader: ”Jag har gjort ditt namn känt…för att den kärlek du älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem”: Joh.17:26. Detta är den drivkraft till den ”goda iver” som Benedikt önskar att hans nunnor och munkar skall besjälas av.

25 år – det är en lång tid i en ung systers liv! Vår syster Ansgaria vågade ta steget över klostertröskeln. Genom henne utmanas vi alla att till att leva inkarnationen följder: Gud har blivit människa. Vår kallelse förverkligas i bön och arbete, i tillbedjan och handfast insats i både klostergemenskapens och andra människors tjänst.

Tillsammans söker vi Gud: upptäcker hans spår överallt!

Vid altaret, tätt intill påskljuset, upptäcker vi den Uppståndne som är mitt ibland oss.

  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post20