Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Barmhärtighet

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sun, October 30, 2016 15:56:11

De sju barmhärtighetsverken idag

I bullan ”Misericordiae vultus” uppmanar påven Franciskus de troende att under barmhärtighetens år upptäcka ”barmhärtighetsgärningarna” på nytt. Vilka är särskilt viktiga idag?

År 2007 sände biskopen i Erfurt, Joachim Wanke ut frågan i sitt stift, och av de svar som inkom sammanställdes ”De sju barmhärtighetsverken idag”.

En människa säger:

Du hör hemma här

Jag lyssnar på dig

Jag talar gott om dig

Jag går ett stycke väg med dig

Jag delar med dig

Jag besöker dig

Jag ber för dig

Vi ser att dessa verk är formulerade på ett annat sätt än de traditionella barmhärtighetsgärningarna. Det står inte allmänt ”besöka de sjuka”, utan mycket konkret: ”Jag besöker dig”. Det blir inte bara en uppmaning något ”man borde” utan en personlig utmaning.

Var och en av oss vet hur gott ett vänligt ord och tecken på tillgivenhet gör oss. Vi har möjlighet att ge varandra det, om vi går genom dagen med vaken uppmärksamhet och möter varandra med varsamhet.

Du hör hemma här

Även om du inte är ”inne”, och inte kan ”hänga med”: För Gud är du dyrbar och värdefull, och det vill jag låta dig känna.

Jag lyssnar på dig

Även om mycket annat pockar på min uppmärksamhet och jag helst skulle vilja tala själv, eftersom jag är alldeles proppfull:

Du är viktig för mig! Och detta vill jag visa genom att lyssna uppmärksamt.

Jag talar gott om dig

Även om de andra skäller, och jag tycker att det är svårt att inte göra detsamma trots att jag känner till dina svagheter:

Jag är medveten om ditt värde! Därför vill jag se det goda i dig och tala om det.

Jag går ett stycke väg med dig

Även om det kostar mig något, även om jag har tillräckligt med egna sorger och bekymmer och själv måste söka min väg:

Jag vill ge dig närhet och därför beledsagar jag dig.

Jag delar med dig

Även om jag själv inte har så mycket och därför får försaka något, och dessutom inte vet hur du kommer att reagera på det:

Jag vill låta din nöd beröra mig, och därför ger jag dig något av mig själv.

Jag besöker dig

Även om jag har ont om tid, och måste göra en extra ansträngning. Även om det finns så mycket annat som också borde göras:

Du ska veta att någon har tänkt på dig. Därför går jag dig till mötes.

Jag ber för dig.

Även om det är främmande för dig och det kostar mig mod att säga det till dig -Och även om du knappt kan tro det:

Gud har en plan för ditt liv, och jag ber att du i denna plan skall upptäcka hans kärlek.Denna konferens höll M Katarina den 22 oktober 2016 och den utgick från en text av Abbedissan i Abtei Varensell, Tyskland, M. Angela Boddem OSB som i sin tur har inspirerats av Sr M. Caja Bernhards text (Ur: Begegnung – Zeitschrift aus Schönstatt für Frauen 2/2007.

  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post41