Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Böneveckan för de Kristnas Enhet Dag 6 - 23 januari

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, January 23, 2019 18:43:04Att bära ett glädjebud till de fattiga (Lukas 4:18)

Reflektion

Profeten Amos kritiserade affärsmän som utövade falskhet och exploaterade de fattiga för att göra största möjliga vinst. Amos underströk också att Gud ser deras missgärningar och att han aldrig kommer att glömma det. Gud lyssnar på ropen från offren för orättvisor och överger aldrig dem som är utnyttjade eller behandlas orättfärdigt.

Vi lever i en globaliserad värld där marginaliseringen, exploateringen och orättfärdigheten är hejdlös. Gapet mellan rika och fattiga blir allt större. Ekonomiska framsteg blir avgörande faktorer i relationerna mellan folk, nationer och samhällsgrupper. Ekonomiska frågor ökar ofta splittring och konflikter mellan dem. Det är svårt att uppnå fred när rättvisa är frånvarande.

I kraft av vårt gemensamma dop delar alla kristna Jesu profetiska uppdrag att förkunna de goda nyheterna till de fattiga och svaga i både ord och handling. När vi upptäcker detta uppdrag, kommer den heliga Anden över oss och ger oss kraft att arbeta för rättvisan. Vår värdighet som kristna kallar oss att tala och arbeta på ett sådant sätt att budskapet från profeten Jesaja, som Jesus förkunnade i Nasaret, blir förverkligat varje dag när vi lyssnar till människorna omkring oss.

Bön

Gud vår Fader,

förlåt vår strävan efter makt och befria oss från frestelsen att förtrycka andra.

Hjälp oss genom gemenskapen i din heliga Ande att leva i solidaritet med vår nästa och så med din Son Jesus tillsammans dela uppgiften att fullfölja ditt löfte om frihet från fattigdom och förtryck.

Det ber vi om i hans namn. Amen.  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post83