Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Skärtorsdag

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Thu, April 18, 2019 11:54:53

På Skärtorsdagens morgon samlas alla systrar i Kapitelsalen och priorinnan tvättar allas fötter, som ett tecken på hennes uppdrag att tjäna.

Den Helige Benedikt skriver i sin Regel att vi aldrig ska misströsta om Guds barmhärtighet, dvs aldrig tvivla på att Hans kärlek omger oss, att vi ständigt är omringade av Guds kärlek, att Han oupphörligt skänker oss sin vänskap och sitt liv. Vi har en Gud som i allt bär omsorg om oss.

Under ökenvandringen ger Gud folket manna att äta. Han när människorna med bröd från himlen.

Från himlen utlämnar Gud också sin Son, som frivilligt ger sig själv som Livets bröd, som föder det nya livet i oss. Vid bespisningsundret förmerar Jesus bröd, i Kana förvandlar Han vatten till vin. Denna, eukaristins födelsekväll, tillreder Jesus en tacksamhetens måltid och uppmanar till omvändelse och förnyelse.

Vill vi förändras? Är vi beredda att följa Hans exempel? Jesus visar med all tydlighet genom sitt liv, vad efterföljelse innebär för den som vill göra Honom sällskap.

I all Guds tjänst för oss finns den barmhärtighet och kärlek Han vill ge, som efterföljare får vi i glädje och med tacksamhet vända oss till Honom med fridsam försynt förundran, och till den godhjärtade och ömsinte Guden viska:

Vad kan jag stå till tjänst med?  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post88