Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


15 augusti

2019Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, September 07, 2019 14:15:32


På högtidsdagen för Marias upptagning i himlen ber vi om vår Moders förbön, i förtröstan på Guds omsorg om allt Han har skapat.

Vi ber för hela Kyrkan och alla hennes tjänare, att var och en genom sitt liv skall vittna om Dig. Gör oss alla, likt Maria, till Kristusbärare in i världen som förmedlar tro, hopp och kärlek till var och en vi möter.

Vi ber för dem som vänt Dig ryggen, för dem som har snärjt in sig i synd och skuld. Herre, led dem till sann omvändelse och kom dem till mötes med din barmhärtighet och nåd så att de åter kan leva försonade med Dig.

Vi ber för alla som måste bära tunga bördor och som inte vet var de skall finna hjälp eller vila. För alla som inte själva har kraft att hantera vardagens bekymmer. Låt dem i Marias moderliga omsorg få finna en källa till tröst och stöd.

Vi ber om ditt beskydd för alla familjer. Bevara makarna i troheten till varandra och låt alla barn få växa upp i trygghet och kärlek. Kom med helande och försoning till de familjer som hotas av splittring. Vi ber särskilt för alla kristna familjer, att föräldrarna skall kunna förmedla en levande tro på Dig till sina barn.

Vi ber för de gamla, sjuka eller skadade, för alla dem som ligger för döden eller kämpar för sina liv. Herre, ge dem alla nåden att likt Maria lägga sina liv helt i dina händer, i förtröstan på Dig och din barmhärtiga vilja. Ta emot alla våra avlidna i friden och glädjen hos Dig.

- Herre, hör vår bön.  • Comments(0)//mariadottrarna.heligahjartaskloster.se/#post98