Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Palmsöndag - Stilla Veckan

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, March 19, 2016 14:27:50

Palmsöndagen 2016

PALMSÖNDAG

STILLA VECKAN – SANCTUM TRIDUUM

Nu går fastetiden mot sitt slut. På askonsdagen tog vi emot askkorset på pannan, hörde orden om omvändelse och förnyelse, och bad om nåden att få fördjupa vår tro på Evangeliet. Fastetiden har ett kärvt budskap. Samtidigt som vi ställer vårt förhållningssätt i fråga, söker sanningen och speglar oss i Kristi kärlek, får vi erfara hur hans förlåtelse smälter ner det hårda skal som vi så lätt bygger upp omkring oss. I mötet med Herrens oändliga barmhärtighet kan tankar och reaktionsmönster förändras och förnyas.

Under den gångna veckan har vi på ett särskilt sätt ställt oss inför att vaka över vår tendens att knorra och knota, och istället uthålligt hålla fast vid Herren som kan rädda oss och hela världen.

I och med den femte fastesöndagen ändrar texterna i mässan karaktär: från fastetidens budskap om bot och bättring till att begrunda Kristi lidande. Vi har fått tömma ut våra överfulla sinnen, skala bort mycket av det överflödiga för att kunna hålla blicken fäst vid Kristus och liksom öppna vår längtan för honom på ett nytt och fördjupat sätt.

På Palmsöndagen inleds högmässan här i klostret i kapitelsalen, där våra gröna kvistar välsignas. Med dem i händerna går vi sjungande genom korsgången, så som folket en gång gjorde i Jerusalem. Vi hyllar Kristus, han som kommit för att ge oss liv i överflöd. Honom som har öppnat källan med det levande friska vattnet för oss.

Mässan börjar med jublande hosiannarop. Vi menar det vi säger och sjunger: ändå är palmsöndagens jubel och hyllning alltid blandad av kunskapen om det som skall komma. Folkets jubel byts i andra rop: korsfäst, korsfäst.. Den jublande glädjen här på jorden bär alltid ett litet stråk av brist. Den är lätt skuggad av känslan av att vi ännu inte är framme "Nu ser vi på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel" säger Paulus i första Korinterbrevet.

Det åskådliggörs tydligt i denna gudstjänst.

Vi lyssnar till passionsberättelsen under mässan och följer den väg Kristus gått för oss.

Vi stiger in i den stilla veckan: Under dessa dagar blir allt det som Jesus sagt och gjort, allt som vi läser om i evangelierna, närvarande verklighet. I smärtan, sorgen och lidandet är uppståndelsen alltid närvarande, om än fördold för våra sinnen

Det Gud verkat i historien blir kvar som en gåva.

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.