Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Påskafton 2016

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, March 26, 2016 08:28:17


Påskafton

Evangelierna berättar utförligt om Jesu sista dagar, om hans lidande och död. Likaså berättar de om hans uppståndelse och om hur han visade sig för sina lärjungar.

Men om de långa timmarna av väntan däremellan – om dessa tiger Evangelierna.

Tomhet… rädsla… sorg… Vad finns det egentligen att säga när mörkret sänker sig och skuggorna tränger undan allt ljus – när man inte kan se vägen vidare och allt verkar hopplöst?

”Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.” Dessa ord riktade en gång profeten Jesaja till Israels folk när de vandrade i sitt eget mörker, och hans uppmaning genljuder fortfarande.

Vänd om. Vänd er bort från rädslans och orons surrande tankar som bara ser den egna nöden och som förslavar själen. Gå ut ur er själva, lyft blicken och se upp mot Herren. Lyssna till hans ord från kvällen innan hans lidande: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er… Känn ingen oro och tappa inte modet.” Ja, tappa inte modet utan skaka av er hopplöshetens bojor – de sitter inte så hårt som man kan tro.

Bli stilla. Dra er till minnes alla Herrens löften - låt dem genljuda i själen och fylla era hjärtan med hopp. ”Jag är ljuset”, sa han, ”som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret” ty ”ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.”

Låt oss med förtröstan hålla fast vid Herrens löften. Han har ju lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Ja, låt oss lita på Herren. Då finner vi att hans löften väger långt tyngre än alla våra rädslor.

På Askonsdagen fick vi alla uppmaningen att vända om och tro på Evangeliet. Att tro på det glada budskapet, på att Herren har segrat – trots att mörkret ibland kan verka ogenomträngligt. Tro på att Uppståndelsens morgon nalkas och att solens första strålar snart förjagar mörkret. Tro på att Herren inte låter oss komma på skam med vårt hopp.

”Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.”

Låt oss lyssna till Jesajas uppmaning. Låt oss be Herren om ett lugnt och tillitsfullt hjärta, där hoppet kan slå rot, växa sig starkt och slå ut i full blom.

Ja, låt oss be om ett lugnt och tillitsfullt hjärta – om ett hjärta likt Marias.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.