Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Jesu Hjärta

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, June 01, 2016 15:09:41

”JAG är det levande brödet som har kommit ner från himlen”, säger Jesus. ”Den som äter av det brödet ska leva i evighet”.

Detta löfte finns med oss på ett särskilt sätt under den vecka som följer efter Kristi Lekamens och Blods högtid. Jesus har givit och han ger sig själv åt oss – och detta bröd räcker till alla, genom alla tider, ända in i vår tid.Artur har i år gått till sin första kommunion. Han bär fram brödet som ska förvandlas till det bröd som ger oss evigt liv.


Under juni månad, efter att vi firat Pingst och Kristi Lekamens och Blods högtid, får vi, på ett särskilt sätt, vända oss till Jesu Allraheligaste Hjärta.

Jesu Hjärta är sinnebilden för den gränslösa kärlek som Gud oupphörligt låter strömma över oss. Under Barmhärtighetens år ber vi om att kunna ta emot denna gåva, att kunna öppna oss för den, så att våra liv blir allt mer formade av den.

Anders Ekenberg har översatt 1300-talshymnen Iesus Christus, nostra salus. Den sista versen lyder:

Här ges läkedom, försoning.
Du i oss vill ta din boning.
Föd oss, bär oss, led oss nu,
för oss ur mörkret till ditt ljus.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.