Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Advent

2016Posted by Mariadöttrarna OSB Wed, November 30, 2016 16:14:49
ADVENT

Var vaksamma, var beredda hörde vi under den första Adventssöndagen.
”Herren skall komma, han skall inte dröja” har vi sjungit i tidebönerna.
Han skall komma med ljus, med tröst till dem som sörjer, med kraft till de trötta.

Evangelietexten talar om två män som arbetar ute på åkern, den ene tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor mal på samma kvarn. Den ena tas med, den andra lämnas kvar.

En svår text: vad menas med detta?

Pastor Karl-Heinz Peter som gästar oss gav oss följande tanke:
”Texten beskriver inte enskilda människors öden, det skulle motsäga att Gud är en älskande och omtänksam Fader. Istället talas det om två tillstånd. Den som är försonad med sig själv och sina medmänniskor är lätt, genomskinlig och kan resa sig och gå in i himmelriket då porten öppnas. Den som däremot är fången i många konflikter och spänningar är ogenomtränglig, tung, svårmodig. Han sitter fast, kan inte resa sig – och blir kvar.”

Gud vill befria oss från allt som håller oss bundna och orörliga. Han har upprättat ett förbund med oss: vi får bli delaktiga av det: ”Min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden”. 1 Mos 9:13







Fill in only if you are not real





The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.