Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Han som är vår frid

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Sat, March 10, 2018 11:56:32

Under fastetiden blir den helige Nikolaus av Flües bön särskilt aktuell:

Min Herre och min Gud,

tag ifrån mig allt som fjärmar mig från dig.

Min Herre och min Gud,

ge mig allt som närmar mig till dig.

Min Herre och min Gud,

tag mig från mig själv och ge mig helt åt dig.

Med denna bön svarar vi på Herrens kallelse, i tacksam glädje och förundran över att vi år efter år får öppna oss för hans förvandlande kraft. Paulus säger, efter att han uppmanat oss att inte anpassa oss efter allt obeständigt som rör sig i världen: ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” Rom 12:2

Kristus, ”han som är vår frid” Ef 2:14, inbjuder oss att ärligt urskilja och se de negativa tankar och känslor som står i vägen för försoning med mig själv och andra.

Vi får bekänna och släppa allt som fjärmar oss från honom

Vi får ta emot allt som närmar oss till honom.

Han som är vår frid.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.