Andliga impulser

Andliga impulser

Här kan du ta del av vår spiritualitet och få andliga impulser för vardagens liv.


Besök gärna vår hemsida:

http://www.heligahjartaskloster.se/

Vill du veta vad som händer i vår klostervardag:

http://www.klostervardag.heligahjartaskloster.se/#home

eller vill du veta aktuella tider för när mässan firas:

http://www.aktuellt.heligahjartaskloster.se/#home


Påskafton

2018Posted by Mariadöttrarna OSB Mon, April 09, 2018 16:02:34

Tystnad, tomhet, Jesus har sagt: ”Det är fullbordat” och överlämnat sig åt sin Fader, graven är tillbommad och förseglad. Tystnad och tomhet råder… Men, vänta – är det ändå inte något som hörs? Lyssna! … vad är det vi hör om vi lyssnar riktigt, riktigt noga?

Så märkligt, det låter som trumpeter, som en segerfanfar och ett avlägset muller, som en väldig folkskara på vandring….

Men nej, det kan väl inte stämma, inte idag när kyrkan har sorg, läser ur klagovisorna påminner oss om att det finns så mycket lidande och elände… Nej, inte kan det vara tecken på seger och glädje som vi hör. Men, ändå… visst låter det som en röst som ropar, från forntiden, ur själva jordens djup? Och där, en trumpetsignal, uppmanande och segerviss – visserligen långt borta men ändå tydlig… Jo, nu hör vi vad rösten ropar:

”Gå fram, gå fram genom portarna! Bana väg för folket! Bryt väg, bryt väg röj undan alla stenar! Höj ett fälttecken för folken! Herren förkunnar över hela jorden: Säg till dotter Sion: Se din räddare kommer. Sin segerlön har han med sig, de han vunnit går framför honom. De skall kallas ”det heliga folket”, ”de som Herren befriat”. (Jes. 62)

Och ännu en röst:

”det jag säger är ett mysterium: vi skall inte alla dö, ty trumpeten skall ljuda, det förgängliga skall kläs i oförgänglighet”(fritt efter 1a Kor. 15)

De två rösterna talar i munnen på varandra av iver, ja, sjunger fram sitt budskap:

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus – Kristus kommer, ljuset för alla folk, för oss som sitter i dödens skugga. Kristus kommer för att söka upp mänskligheten, Han går ner steg för steg i mörkret – i dödens mörker, i vårt, vars och ens personliga mörker och ropar: Gå fram, bryt väg, gå fram genom dödens portar, röj undan alla stenar, alla murar som håller oss fångna, det förgängliga kläs i oförgänglighet, döden är uppslukad, gå fram, kom ut ur mörkret.

Och se den stora skaran…. människor i mängd, tilltufsade och ovana vid ljuset. Människor från alla tider, alla länder, alla språk… Se, så många ansikten, livsöden, så många okända ansikten och kära återseenden. Kanske blir vi förvånade över att se somliga ansikten, men förvåningen byts i glädje – ingen är längre en främling, för Gud är allting möjligt, Han röjer undan rädslans och hatets murar. Och se, se där är ju du! Där är jag! Där är vi, alla tillsammans. Detta är det heliga folket, folket som vandrat i mörker, men nu kommer strålande i ljus. Vi är segerlönen som Kristus vunnit och som går framför Honom.

Längst fram går Adam, borta är rädslan som en gång gjorde att han gömde sig för Gud, borta är misstänksamheten som dödade tilliten.

Han säger till oss med förundran i rösten:

”Kristi kärlek till mig har bragt hans storhet på knä. Han har blivit som jag för att jag skall ta emot honom, han har blivit som jag för att jag skall ikläda mig honom. Jag blev inte rädd när jag såg honom, ty för mig är han barmhärtighet. Han har tagit min natur för att jag skall förstå honom, och mitt ansikte för att jag inte skall vända mig från honom.” (Salomos oden 7)

Och han fortsätter: Låt Kristus stiga ner i mörkret, i vars och ens mörker, och bryta väg, röja undan alla stenar. Låt trumpeten ljuda även i dig, det oförgängliga nalkas och vill omskapa dig. Låt Kristus räcka dig sin hand och dra dig ur djupet, Han har tagit ditt ansikte för att du skall känna igen Honom och se att Han är barmhärtighet.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.